Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi

Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi

Monopolcü rekabet piyasasında kısa dönemde piyasada faaliyet gösteren firmaların aşırı kârlar elde etme imkânına sahip olduğunu belirtmiştik. Kısa dönemdeki bu aşırı kârların varlığı ve piyasaya giriş çıkışların serbest olmasından dolayı uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesine sebebiyet verir. Piyasaya yeni firmaların girmesi ile piyasada faaliyet gösteren firma sayısı artar ve bu da piyasada üretilen toplam ürün miktarını arttırır. Piyasa arzının (üretilen toplam ürün miktarının) artması malın piyasa fiyatı üzerinde aşağı doğru (yani düşüş yönünde) baskı yaratır. Fiyatlar üzerindeki bu düşüş yönlü baskı, malın piyasa fiyatı ortalama toplam maliyetlerine eşitleninceye kadar devam eder. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi (kârın maksimum olduğu durum), marjinal hasılatın marjinal maliyete ve malın piyasa fiyatının ortalama toplam maliyetlere eşitlendiği üretim düzeyinde meydana gelir. Uzun dönem dengesini kısa dönem dengesinden ayıran önemli özelliklerden biri, uzun dönem dengesinde malın fiyatının ortalama toplam maliyete eşit olmasından dolayı kısa dönem dengesinin aksine aşırı kâr yoktur. Piyasadaki tüm firmalar sadece normal kâr elde eder. Aşağıdaki Grafik 8.5 yardımıyla monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesini inceleyebiliriz.

Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem denge şartı olan marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu durum sadece Q1 üretim düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Q1 üretim düzeyinden çıkılan dikmenin dikey eksendeki karşılığı olan P1 değeri malın piyasa fiyatını verir. Dolayısıyla monopolcü rekabet piyasasında firma Q1 miktar üretimi P1 fiyatından satarak uzun dönem dengesini A noktasında gerçekleştirmiş olur. Ayrıca Q1 üretim düzeyinde, malın piyasa fiyatı olan P1 değeri ortalama toplam maliyete eşit olduğundan firma sadece ve sadece normal kâr elde eder. Malın piyasa satış fiyatının belli bir oranda kârı (normal kârı) içerdiği unutulmamalıdır. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem denge noktası olan A noktasında ortalama toplam maliyetler tam rekabet piyasasında olduğu gibi minimum düzeyinde değildirler. A noktasına ortalama toplam maliyetlerin minimum düzeyinden önce ulaşır.

Bir Cevap Yazın