Türklerin Milli Tanrısı ve Milli Dini!

Tengri; milli bir tanrının tüm özelliklerine sahiptir. Türkler, dünyanın ortasında, doğrudan göğün altında yaşamaktalar, dolayısıyla gökyüzü onları özellikle korumaktadır. Metinler açık seçik bir biçimde, onun yabancı halkların değil, Türklerin tanrısı (Türük Tengrisi) olduğunu belirtmektedir. O, özellikle Türkleri korur. Türkler yeryüzündeki temsilcisi olarak görevlendirir.

Tengri inancına göre Türkler tüm insanlardan üstündür ve Tengri ise insanlar yönetilsin ya da cezalandırılsın diye Türkleri görevlendirmiştir. Türkler Tengri’nin Kırbacıdır. Türklerin milli dini, Türklerin özünü oluşturan din Gök (Kök) Tengri dinidir. Budist olan biri ya Çinlileşir ya da Hintlileşir. Hristiyan olan biri Avrupalılaşır. Ortodoks olan biri Ruslaşır. Müslüman olan biri Araplaşır ama Tengri İnancına %100 sahip olan bir Türk ise asla başka kültürlerin tesiri altında kalmaz. Özünü, kimliğini kısaca her şeyini korur. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde sayıları çok az bile olsa Tengri inancına geri dönen Türkler vardır. Türkiye’de ise maalesef Tengriciyiz diyen insanların pek çoğunun Tengri inancı ile alakası yoktur. Bunlar genellikle İslam düşmanlığı yapmak için Tengri inancının arkasına saklanmaktadır. Keza Gök Tengri inancı İslam’dan bile daha katı kuralları olan bir dindir. Türkiye’de Gök Tanrı inancını resmi din yapmak isteyenler Rıza Nur ve Nihal Atsız’dır. Rıza Nur, yakın olduğu kişilere sık sık Gök Tanrı inancı ile ilgili malumatlar vererek bu dini yeniden canlandırmayı teklif etmiştir. Ancak siyasi meseleler ile çok fazla uğraştığı için buna fırsat bulamamıştır ve pek çok da düşman edinmiştir. Nihal Atsız ise sürekli mahkemeler ile başı dertte olduğu için bu konunun üstüne düşememiştir.

Bir Cevap Yazın