İn-vitro, İnfertil, İyonize edici radyasyon, İzotip

İn-vitro: Canlılarla ilgili biyokimyasal işlemlerin canlı üzerinde değil de yapay ortamda, örneğin petri kabında, deney tüplerinde yapılması.

İnfertil: Üreme yeteneği zayıf, döl verme yetisini kaybetmiş birey.

İyonize edici radyasyon: Temas ettiği molekülün atomlarından elektron koparmaya yetecek kadar yüksek enerjiye sahip radyasyon.

İzotip: Fenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlere izotip fertler denilmektedir. “Eştiplilik” olarak da ifade edilmektedir.

Bir Cevap Yazın