İş Sağlığı Ve Güvenlik Amacıyla Kullanılan İşaretler İle Anlamları

Yanıcı: Yanıcı ve parlayıcıdırlar genelde sıvı halde olan bu maddeler, kolay tutuşan ve tutuştuğunda zor sönen maddelerdir. Isıtıldığında yangına neden olabilir. Ateş, kıvılcım ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Alkol içeren sıvılar ve aseton gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Tahriş Edici: Gözde, ciltte ve solunum yollarında tahrişe neden olur. Ozon tabakasına zarar verebilir. Vücuda ve göze temasından kaçınılmalıdır. Korunma, amaçlı gözlük, eldiven, önlük vb. kullanılmalıdır. Bu işaretin bulunduğu madde ile çalışırken ortam havalandırılmalıdır. C2H5OH gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Oksitleyici, Yakıcı Madde: Yakıcı ve kolay tutuşabilir maddelerin bulunduğu kapların üzerinde görülür. Yakıcı maddeler, kağıt ahşap gibi yanıcı malzemelerle temas ettirilmemelidir. Oksijen, klor gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Çevreye Zararlı (Ekotoksik): Su ve doğadaki canlılara zarar vericidir. Su ve doğaya kontrolsüz atılmamalıdır. Bu maddeler havaya, suya ve toprağa karıştığında oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre gitmez. Bu maddeler lavaboya dökülmemeli mutlaka kimyasal atık şişesine boşaltılmalıdır. Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların hepsinin üzerinde yer alır.

Korozif (Aşındırıcı): Metalleri ve canlı dokuları aşındırabilen maddelerdir. Göz ve deriyi korumak için önlemler alınmalıdır. Koruyucu giysi giyilmeli ve buharı solunum yoluyla alınmamalıdır. Metallerlere temas ettirilmemelidir. Maddenin aşınma etkisi olmayan malzemelerden yapılmış kaplarda saklanması gerekir. Asit ve bazların bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Radyoaktif: Radyasyona neden olur. Canlı dokularına kalıcı hasar veren kanserojen etki yapar. Bu işaretin bulunduğu yerlerden uzak durulmalıdır. Bu işaretin olduğu yerlerde çalışmak zorunda kalınırsa özel kıyafetler giyilmeli ve özel tedbirler alınmalıdır. Çok tehlikelidirler ve görünmez ışın yayıcı maddelerdir.

Patlayıcı: Kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma ve sürtünmeye maruz kaldığında patlayabilir. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Uygun mesafede durulmalı ve koruyucu giysi giyilmelidir. Nitrogliserin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Toksik (Zehirli): Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere neden olur. Kanserojen etki yapabilir. Vücut ile temas ettirilmemelidir. H2S, C2H5NH2 gibi maddelerin bu lunduğu kapların üzerinde yer alır.

Bir Cevap Yazın