Vektörler Hakkında

Chapter 3 Vectors in Physics

Temel doğa olaylarını inceleyen fizik; mekanik, optik, elekt rik, termodinamik, manyetizma gibi bölümlerden oluşur. Me kanikte kendi içinde, statik, kinematik ve dinamik bölümlerine ayrılır. Cisimlerin denge durumlarını ve denge koşullarını in celeyen statik; vektör, kuvvet, moment, denge, kütle merkezi ve basit makineler konularını kapsar.

Vektörler

Fiziksel nicelikler, skaler ve vektörel olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Skaler Nicelikler: Yön ve doğrultuları olmayan bu niceliklerin büyük lükleri ve birimleri vardır. Hacim, zaman, kütle, enerji, v.b. örnek olarak verilebilir. Vektörel Nicelikler: Bu nicelikleri tanımlamak için büyüklük ve birimin yanında, doğrultu, yön ve başlangıç noktası belirtilmelidir. Kuvvet, moment, hız, ivme gibi büyüklükler vektörel büyüklüklerdir.

a→

_______________>

b→

_______________>

Görüldüğü gibi a ve b vektörlerinin hem doğrultuları, hem yönleri, hem de büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla, a = b , a = b veya |a| = |b| şeklinde eşitlikler kurulabilir.

c→

<______________

d →

_______________> c ve d vektörlerinin doğrultuları ve büyüklükleri eşitken yönleri zıttır. Dolayısıyla, c = d , |c| = |d| şeklinde yazılabilirken vektörel olarak ise c = –d şeklinde gösterilirler.

Bir Cevap Yazın