Şarlken’in Kafası ve Çenesi Neden Yamuk?

Almanya ve İspanya Kralı ya da Kutsal Roma-Germen İmparatoru diye anılan Şarlken (Beşinci Charles, Carlos V) kafası ve çenesi neden yamuk?

Hitler Almanların üstün ırk olduğunu iddia ediyordu ve Almanların gerçekten estetik bir görünüme sahip olması için çok uğraştı. Sakatları ve hastaları öldürdü, çirkinleri Yahudilerle birlikte gaz odalarına attı. Çünkü Hitler gerçekte Almanların üstün bir görünüme sahip olmadığını biliyordu. Nazilerin ikinci adamı Himmler bile Üstün Ari Irk özelliklerine taşımıyordu. Alman büyükleri kendilerini İsa tarafından kutsanan ve özel bir kana sahip olduklarını düşünüyordu ve bu hanedana yabancı kanlıları almıyorlardı. Alman hanedanında akraba evlilikleri çoktu. Bu Akraba evlilikleri de bir takım hastalıkları beraberinde getirdi ve Habsburg çenesi diye bir hastalık ortaya çıktı. İspanya Kralı II. Charles belki de hastalıklar açısından en dertli olanıydı. Öyle ki, hem kendisinin hem de diğer aile bireylerinin alametifarikası olan bu çene ve dudak yapısı, tıp literatüründe “Habsburg Çenesi” ya da “Habsburg Dudağı” olarak anılmaya başlandı. Büyük dili, dışarıya doğru çıkık çenesi ve bozuk diş yapısı yüzünden çiğneme zorluğu yaşıyor ve salya akıtıyordu. Habsburg çenesi, doktorların Mandibular Prognatizm olarak adlandırdığı bozukluktur. Habsburg vesikalarında, hanedanda kalıtsal olarak bu çene yapısına sahip olmadan dünyaya gelen evlatlara bir nevî üvey, çenesi Habsburg kriterlerine uyanlara ise sempati ile yaklaşıldığı yazarmış. Bu hastalığa sahip arşidükler, imparatorlar ve bilumum hanedan üyesi matah bir şeymiş gibi sabah akşam portre çizdirirmiş. Çirkin dudak yapısında rötüşa başvuran ressamlara ağır cezalar kesilirmiş. Falanca arşidükün kızını filanca prense yamayan kahrolası akraba evlilikleri başlıca müsebbibidir. Habsburg ailesi Avrupa krallıklarının hepsini yönetsin, aman aile dışından kız alıp vermeyelim de topraklarımız başka ailelere geçmesin diye diye habire kuzenler arasında evlenip durduğu için nesiller içerisinde akraba evliliğinden -hatta ensestten- dolayı bu genetik bozukluk oluşmuştur. İşte bu nedenlerden dolayı Şarlken’in kafası ve çenesi yamuktu. Aslında sadece dış görünüşlerinde en belirgin özellik olduğu için dudakları meşhur olmuştur ama vücutlarının geri kalanında da fiziksel kusurlar artmaya başlamış, aynı zamanda bilişsel olarak da sıkıntılı çocuklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir bacağı diğer bacağından kısa olanlar, karaciğer ve böbrek bozukluklarıyla doğanlar, üreme bozukluğuna sahip olanlar nesiller içerisinde artmıştır. Öyle ki, ispanya tahtındaki son Habsburg olan II. Carlos çene yapısının ileri derecede bozuk olmasından dolayı hayatı boyunca hem konuşma hem de çiğneme sıkıntısı yaşamış, salyaları akmış, üstüne bir de zeka geriliği eklenince, krallığı boyunca odasında oyuncaklarıyla oynayan bir kral olmuştur. Aynı zamanda da iktidarsızdı. Bu yüzden öldüğü zaman ardında bir veliaht bırakamadı. Habsburg hanedanını üreme bozukluklarından dolayı bu şekilde bitiren de aslında bu aile içi evlilikleridir.

Bir Cevap Yazın