Vergi Kabahati, Vergi Suçu

Vergi hukuku kurallarına aykırı davranışların niteliklerine göre vergi kabahati ve/ya da vergi suçu oluşturanlar Vergi Usul Kanunu’nda özel olarak düzenlenmektedir. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken genel ceza hukukunun kavram, kurum ve ilkelerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, vergi kabahatleri için Kabahatler Kanunu; vergi suçları için de Türk Ceza Kanunu, genel kanun olarak uygulanma imkânına sahiptir. Vergi Usul Kanunu, vergi kaçakçılığı dışındaki vergi suçlarını düzenlemesine rağmen, cezalar konusunda Türk Ceza Kanunu’na atıf yapmaktadır. Vergi Usul Kanunu ile Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu arasında genel kanun-özel kanun ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nda özel bir hüküm bulunması halinde, vergi kabahatleri ya da vergi suçları hakkında bu hükmün; özel bir hüküm bulunmaması halinde ise, hukuka aykırı fiilin niteliğine göre, Kabahatler Kanunu ya da Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Genel vergi hukukunun bölümleri şunlardır: Vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargılaması hukuku, vergi icra hukuku, uluslararası vergi hukuku.

Bir Cevap Yazın