Özelge ve Sirküler

Genel Vergi Hukuku: Özelge ve Sirküler

Özelge (mukteza), yükümlülerin, vergi durumlarını öğrenmek ve vergi uygulamaları bakımından karşılaştıkları şüpheli veya tereddüde yol açan bireysel olaylar hakkında Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde Vergi Dairesi Başkanlığı, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlık tarafından verilen yazılı bilgilerdir. Özelge talepleri, mükellefler ile vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılır. Özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep edilir. Diğer mükellef veya vergi sorumluları özelge talepleri için ikametgâh veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara; ikametgâhı veya kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi başkanlıklarından herhangi birine başvurur.

Özelge talepleri, Başkanlığın internet sitesinde bir örneği yer alan Özelge Talep Formu kullanılmak suretiyle yapılır. Söz konusu form kullanılmaksızın yapılacak özelge talepleri kabul edilmez. Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar, özelgeye ilişkin olarak konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından ilk defa özelge talep edilen hususlara ilişkin olarak özelge taslağı hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderirler ve Komisyonun onayından sonra özelge tayin edilir. Komisyonca onaylanmış özelgeler emsal teşkil etmek üzere Özelge Otomasyon Sisteminde bu amaçla hazırlanan emsal özelge havuzuna konulur. Komisyon, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil etmesi hâlinde gelir yönetimi daire başkanlıklarından sorumlu olan bir başkan yardımcısının başkanlığında, üç kişiden az olmamak şartıyla gelir yönetimi daire başkanlıklarından sorumlu daire başkanlarından teşekkül eder. Komisyon, özelge taslaklarını oy çokluğu ile aynen veya değiştirerek onaylar. Özelgeler, bireysel başvurulara verilen cevaplar olduğu için Resmi Gazete’de yayımlanmazlar. Ancak, seçilmiş bazı örnekler Gelir İdaresinin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca yükümlüler kendilerine tebliğ edilen özelgeye uygun olarak işlem tesis ettiklerinde, işlem bir suç fiilini oluştursa dahi kendilerine ceza kesilemez (Vergi Usul Kanunu md 413/son). Özelgeler, sadece açıklama talep eden yükümlüye ve onun açıklama istediği olaylara uygun olarak verilmiş olmaları itibariyle diğer yükümlüler bakımından herhangi bir hüküm ifade etmemekte ve sonuçları diğer yükümlüleri etkilememektedir. Bu özelliği nedeniyle özelgeler yardımcı kaynak niteliğindedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından belirsiz ve duraksamaya yol açan hususlar hakkında tüm mükelleflere yönelik olarak uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de yayınlayabilir. Komisyonca hazırlanarak Maliye Bakanı veya Gelir İdaresi Başkanı tarafından imzalanan sirkülerler Başkanlığın İnternet sitesinde yayınlanır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s