Mutezile Nedir?

II./VIII. yüzyılın ikinci yarısından Vâsıl b. Atâ ve Amr b. Ubeyd gibi isimler tarafından kurulan Mutezile, Klasik dönem İslam düşünce geleneğinin en önemli düşünce okullarından biridir. Mutezile’de akıl ile nass (örneğin bir ayet) çelişkili durduğunda nass akla uygun olacak şekilde yorumlanır. Akıl, nakilden üstündür anlayışı egemendir.

Bir Cevap Yazın