Hijyenin Amacı

Hijyenik uygulamaların yapılması ile esas hedeflenen amaç; toplumda sağlıklı, hastalıktan uzak, yaşanabilir ortamların ve kaliteli tüketim maddelerinin sağlanması ile sağlıklı bireylerin oluşturulması şeklinde özetlense de hijyenin uygulandığı alanlar bazındaki amaçları da bildirmek gereklidir.

Kişisel Hijyenin Amacı: Vücutta hastalık oluşturabilecek mikroorganizmaların, biriken zararlı toksinlerin ve salgıların uzaklaştırılmasıdır. Ruhen ve bedenen kişinin rahatlaması amaçlanır.

Okul Hijyeninin Amacı: Çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşamanın kuralları ve faydaları anlatılarak, günlük hayatta hijyenik yaşamın kurallarına uymanın yaşam kalitesini ne kadar olumlu etkilediği öğretilir. Aynı zamanda geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda yetişmeleri sağlanır.

Gıda Hijyenin Amacı: Sağlıklı ham madde seçimi, gıdaların işlenmesi, hazırlanması, paketlenmesi, depolanması ve satışa sunulmasına kadar geçen süre içinde fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik birçok etkenden korunarak elde edilen gıda maddelerinin üretilmesi amaçlanır.

İş yeri Hijyeninin Amacı: Ürünü talep eden müşteri veya tüketicinin güvenini ve devamlılığını sağlama, tüketim ve satış oranlarında artış, yasal yaptırımlara her zaman hazır olma, firmanın itibar kazanması, çalışan personelde moral ve motivasyonun sağlanması, işletmelerdeki haşere ve kemiricilerle ilgili mücadele yöntemlerinin belirlenerek uygulanması, işletmelerin periyodik pest kontrollerinin yapılması amaçlanır. Çalışan personelin çalıştığı ortamın sağlık ve teknik açıdan yeterlilik düzeyleri belirlenerek sağlık ve can güvenliğinin sağlanması garanti altına alınmaya çalışılır.

Personel Hijyeninin Amacı: Sağlıklı ürün elde edilmesinde karşılaşılan en önemli sorunlar, çalışan personele bağlı hijyenik eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Personelin sağlık kontrollerinin yaptırılması hem bireysel olarak iş yerine karşı aidiyet duygusunu geliştirir, moral verir hem de işletme içinde enfeksiyon kaynağı olabilecek önemli bir eksiklik giderilmiş olur. Hijyenin sağlanması amacıyla alınan önlemler, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili çıkarılan kanun kapsamında, iş yerlerinde sağlıkla ilgili alınması gereken önlemlerin birçoğunun yerine getirilmesini sağlar.

Çevre Hijyeninin Amacı: Üretim ve tüketim esnasında açığa çıkan katı, sıvı ve gaz atıkların hava, su ve toprağı kirletmemesi amaçlanır. Oluşan bu atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi ve mümkünse geri dönüşüme geçirilebilmesi sağlanır. Geçmişten günümüze miras olarak bırakılan çevre şartlarımızın dengesini bozmanın aksine geleceğe nasıl daha uygun şekilde bırakılabileceği temel amaçlardandır.

Konut Hijyeninin Amacı: Dinlenme, barınma genel ifade ile bedenen ve ruhen rahatlamamızı sağlayan evlerimizin sağlığımızı bozmayacak şekilde tasarlanması, zarar verdiği düşünülen etmenlerin gerekli sanitasyon işlemleri ile düzeltilmesi amaçlanır.

Bir Cevap Yazın