Su Kirliliği ve Nedenleri

Sağlık açısından suyun miktarı kadar temizliği de önemlidir. Yeteri kadar temiz su sağlanması durumunda dünyadaki hastalıkların %80’den fazlası önlenebilecektir. Su kirliliği veya suyun kirlenmesi, içeriğinde hiç olmaması gereken veya insan vücuduna belirli miktarda alındığında zarar vermeyen ama bu düzeyin üzerine çıkıldığında zararlı olan maddelerin, belli olan bu düzeylerin üstünde olması demektir. Özellikle içme kullanma suları, kaynağından çıkıp kullanılacağı ana kadar kolay, hızlı ve çok miktarda madde veya etken ile kirlenebilir.

Su kirliliği ile değişik niteliklere göre değişik sınıflamalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Alıcı Ortama Göre Su Kirliliği

• Yeraltı Su Kirliliği

• Doğal Kaynak Sularının Kirliliği

• Termal Suların Kirliliği

• Yüzeysel Su Kirliliği

• Deniz Kirliliği • Göl, Gölet, Baraj Gölü Kirliliği

• Akarsu Kirliliği

• Yağış Suları Kirliliği

2- Suyun Kullanım Durumuna Göre Kirliliği

• İçme Kullanma Suyunun Kirliliği
• Diğer Suların Kirliliği

3- Nedenlerine Göre Su Kirliliği

• Doğal Nedenler Sebebiyle Oluşan Su Kirliliği
• İnsani Faaliyetler Sebebiyle Oluşan Su Kirliliği
• Evsel Kirlenme
• Endüstriyel Kirlenme
• Tarımsal Kirlenme
• Isıl Kirlenme

4- Kirleticilerin Suda Görülebilmesine Göre

• Makroskobik Su Kirliliği
• Mikroskobik Su Kirliliği

5- Kirletici Etkenlere Göre Su Kirliliği

• Mikrobiyolojik Kirlilik
• Organik Maddelerden Kaynaklanan Kirlenme
• Radyoaktif Kirlilik
• Kimyasal Kirlilik
• Endüstri Atıkları

• Yağlar ve Benzeri Maddeler
• Sentetik Deterjanlar
• Pestisitler
• Yapay ve Doğal Organik ve İnorganik Kimyasal Maddeler
• Yapay ve Doğal Tarımsal Gübreler
• Isıl Kirlenme
• Kombine atıklarla meydana gelen kirlenme

6- İçme – Kullanma Sularının Kirlendiği Yere Göre Su Kirliliği

• Suyun Kaynağında Kirlenmesi
• Suyun Kirlilik Gideriminde Sorun Olması
• Su Dağıtım Sisteminden Kaynaklanan Kirlilik
• Şebeke Sistemlerinden Kaynaklanan Kirlilik
• Şebeke Yetersizlik ve Hasarları
• Geri Emilim
• Bina İçi Su Yapılarından Kaynaklanan Kirlilik

Bir Cevap Yazın