Doğu Akdeniz Meselesinde Yunanistan Haklı mı?

Doğu Akdeniz Meselesinde Yunanistan haklı değildir, fakat Yunanistan kendini ada devleti olarak gördüğü için irili ufakları adaları da kıta sahanlığına dahil etmekte ve Türklere balık avlayacak kadar alan dahi bırakmamaktadır. Bir ülkenin ada devleti olarak kabul edilebilmesi için kara ile bağlantısı olmaması gerekir. Yunanistan Ada devleti değildir. Kara Devletidir. Kıta sahanlığı; adı üzerinde kıta. Kıtalardan itibaren alınıyor bu ölçü. Adaların kıt sahanlığı yoktur; ancak bir ada devletiysen yani kıta ile bağlantın yoksa adanın kıta sahanlığı vardır. Örneğin Japonya, Malta, Singapur bir ada devletidir. Yunanistan ise bir ada devleti değil değildir. Yunanistan ise kendisini kara devleti olarak değil ada devleti olarak görmektedir. Yunan halkı da bu saçmalığa inanarak ateşle oynamaktadır. Arkalarına topladıkları Türk düşmanları ile kendi kendilerine çalıp oynamaktadırlar.

Haritada gözüktüğü gibi sarı alanlar Türkiye, beyaz alan ise Yunanistan. Ortadaki çizgi de denizin paylaşıldığına işaret ediyor fakat Yunanistan kendisini ada devleti olarak gördüğü için o çizgiyi kabul etmiyor ve kendi deniz sınırlarını Türkiye’nin götünün dibinde olan Rodos, Chios gibi adalardan itibaren çiziyor. Türkiye’ye de olta ile balık avlayacak kadar yer bırakıyor. Yunanistan’a göre Türkiye’nin sınırları aşağıdaki gibi olmalı ve denizin büyük çoğunluğa Yunanistan sahip olmalı. Sizce böyle bir mantıksızlık kabul edilebilir mi?

Dünyanın hiçbir ülkesi de Yunan tezi ile başka bir devletten böyle bir deniz yetki alanı veya toprak talep edemez. Yunanistan ise ediyor ve batılılar da buna ses çıkarmıyor. Çünkü batılılar Türk düşmanı olduğu için Türkiye’nin haksızlığa uğraması hoşlarına gidiyor. Şimdi bu denizler güçlü bir Türkiye’nin hükmü altında mı kalırsa Avrupa’nın işine gelir Yoksa zayıf Yunanistan’ın mı? Yunanistan’ı tabii ki. Çünkü Yunanistan’a höt deseler boynunu bükecek ve Akdenizdeki kaynakları rahatça sömürecekler. Yunanlılara da sizi Türklerden koruyoruz diye propaganda yapacaklar. Cahil Yunanlılar da biz 300 Spartanın torunuyuz diye böbürlenecek, kaynaklarını da Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar yiyecek.

Yunanistan’ın Seville haritasının Sevr Antlaşmasından farkı yoktur. Aklı olan her Türk vatandaşı bu haritaya karşı çıkar. Türkiye Mavi Vatana sahip çıkmalıdır. Mavi Vatan siyaset üstü bir kavramdır. Görüşü her ne olursa olsun vatanını seven her bir ferdin kutsal görmesi gereken; vazgeçilemez, vatan toprağından farkı olmayan milli değerdir. Mavi Vatan adı üstünde Vatan’dır! Vatan ne kadar kutsal ve siyasete malzeme yapılamayacak kadar hassas bir konuysa; Mavi Vatan’da aynı kutsallıktadır; milli hassasiyetimizdir. Vatanımızın birliği bütünlüğü gibi Mavi Vatan’ımızın bütünlüğü de tartışılamaz!

Türkiye Mavi Vatan haritası! Mavi alanlar Türkün kanıyla suladığı deniz sınırlarıdır.

Türkiye’nin Karadeniz’deki Deniz sınırlarına Rusya başta olmak üzere hiçbir ülke karşı çıkmazken Yunanlılar ise oyun bozanlık ederek Akdeniz’e Türkleri dar etmek istiyor. Türk milleti buna müsaade etmemeli.

Bir Cevap Yazın