Moğol İmparatorluğunda Dini Hoşgörü

Moğol İmparatorluğu ya da diğer adıyla Türk-Moğol Kağanlığı göçebe kabilelerin birleşmesiyle oluşan, Cengiz Han önderliğinden kurulan ve Uygur Türklerinin bürokraside ağırlıkta olduğu bir devlettir. Moğollar için hep vahşi derler fakat o vahşi dedikleri Moğolların İmparatorluğunda kimse kimseyi öldüremezdi, çünkü cezalar çok ağırdı. İmparatorlukta dini serbestlik vardı. Ne var ki, din adamları Karakurum’da birbirleriyle belli sınırlar dahilinde medenice tartışırken, Moğol İmparatorluğu sınırları dışında kalan yerlerde ise aynı dine mensup fakat farklı mezheplere inanan kişiler birbirlerini doğruyordu. Moğol İmparatorluğunda Budist, Müslüman, Hristiyan din adamları özgürce dolaşabiliyordu. Büyük Kağan Kubilay’ın Müslüman, Budist ve Hristiyan danışmanları vardır. Avrupa’da ve Orta Doğu’da koyu bir yobazlık hakimken Moğolların yönettiği yerlerde din ve düşünce özgürlüğü hakimdi.

Cengiz Han çocuklarına şunu vasiyet etti, kişilerin dinine karışmayın fakat beni takip edenler Gök Tengri’nin yolundan sapmasın. Gök Tengri’nin izinden gitsin ve Tengri bizden kutunu esirgemesin.

Lakin Cengiz Han’ın torunları bu vasiyete uymadı. Bir süre sonra Tengri’ye sırt döndüler ve Hristiyan, Budist ya da Müslüman oldular. Din değiştirdikten sonra birbirleriyle savaştılar. Sonra ise büyük İmparatorluk paramparça oldu ve tarihin tozluğu sayfalarına gömüldü.

Bir Cevap Yazın