Halk Sağlığı Yönünden Önemli Böceklerin Kontrolü

Halk sağlığı bakımından, fare, sıçan gibi kemiriciler, uçan ve yürüyen-tırmanan böcekler önem taşır.

Kontrol programı: Böceklerle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için, öncelikle çevrede hijyenik tedbirler (su ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi, çöp ve diğer atıkların kontrolü, böceklerin üreme, beslenme, yerleşme yerlerinin giderilmesi, düzenlenmesi gibi) alınmalı, bununla ilgili olarak bireysel ve toplumsal eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Belli bir program çerçevesinde ilaçlı veya biyolojik kontrol programları da yapılır. Böyle bir kontrol programı 5 ana unsurdan oluşur. Hedef alan; İnsektisitler; Uygulama metotları; Uygulama sıklığı ve Tedbirler

Hedef alan: Parazit veya aracı böceklerin yaşadıkları, barındıkları, yetiştikleri, üreyipgeliştikleri ve böylece ilaçlamanın yapılacağı yeri-alanı ifade eder.

İnsektisitler: Halk ve çevre sağlığının kontrolünde güncel olarak kullanılan maddeler ve formülasyonları kapsar. Kullanılacak ilacın seçilmesinde genellikle ulusal sağlık ve DSÖ gibi kuruluşların önerdiği maddelere öncelik verilir.

Uygulama metotları: Esasta en etkin, uygulanabilir, güvenli ve böylece, uygulayıcılar da dahil, hedef durumunda olmayan canlılara zarar vermeyecek, parasal ve emek maliyeti düşük uygulama metodu/metotları anlamına gelir. İlaçlar elle idare edilen püskürtücüler, sisleme cihazları, aerosol yapıcılar, sıcak sisleyiciler, tozlayıcılar, havadan püskürtücüler gibi cihazlarla uygulanırlar.

Uygulama sıklığı: Seçilen ilacın uygulama sıklığı, formülasyonu, kullanılan miktarın kalıcılığı, parazitin türü, üreme (ergin, larva) ve davranış özellikleri, yerel uygulama şartlarında uygulama yerinin tipi, hastalık taşıma dönemi, kontrol edilecek hastalığın şiddeti gibi etmenlere göre değişir; bu düzenli uygulama örneğidir. Zararlı böcek sayısındaki artışa veya hastalık durumuna bağlı olarak yapılan sırasız uygulama vardır.

Tedbirler: Böceklerle mücadelede insektisitlerin güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak alınması gereken tedbirleri kucaklar.

Bir Cevap Yazın