Varna Muharebesi ve İkinci Kosava Muharebesi

Varna Muharebesi (1444):

II. Murat Balkanlarda barışın sağlanmasından sonra Anadolu Seferi’ne çıkmıştır. Karamanoğulları Beyliğini bir kez daha itaat altına almıştır. Edirne-Segedin Antlaşması’nın şartlarına güvenerek yerine oğlu II. Mehmet’i bırakmıştır. Macarlar ve müttefikleri bu durumdan faydalanarak yeni bir Haçlı seferi düzenlediler. Haçlılar, Bulgaristan’ın kuzeyini işgal ederek Karadeniz kıyısındaki Varna’ya geldiler. Oğlunun yardım isteği üzerine II. Murat, Anadolu’ya geçerek asıl Osmanlı kuvvetleriyle birleşti. 1444 yılında Varna’da yapılan muharebe Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Varna Zaferi ile Osmanlı Devleti, Balkanlarda zayıflamış olan hâkimiyetini yeniden sağlamlaştırmıştır.

II. Kosova Muharebesi (1448):

Varna Muharebesi’nin öcünü almak isteyen Macar Kralı Hunyadi Yanoş önderliğinde yeni bir haçlı ordusu daha hazırlandı. Haçlı ordularının Kosova’ya gelmelerini takiben II. Murat da hazırladığı ordu ile geldi. II. Murat, savaştan önce Hunyadi Yanoş’a bir elçi göndererek barış teklifinde bulunduysa da kabul edilmedi. Yapılan savaş Osmanlı Devleti’nin kesin üstünlüğüyle sona ermiştir. Avrupalılar, bu yenilgiden sonra bir daha haçlı seferi tertip edemediler.

Bir Cevap Yazın