İnsanların Dini Duygularını Sömüren Firavun Rahotep ve Karısı Nofret

Babası Belli Olmayan Rahotep

Rahotep, kimden peydahlandığı belli olmayan, Mısır’da başrahiplik ve Firavunluk yapmış bir devlet adamıdır. Muhtemelen Firavun Snefru’nun ilk karısından oğluydu, ancak Mısır arkeolojisi uzmanı, akademisyen, yazar ve araştırmacı Zahi Hawass, babanın aslında Huni olduğunu tahmin etmektedir. Huni, bilginler tarafından Mısır tarihinde kafa karıştırıcı bir figür olarak görülüyor, çünkü Mısır geleneklerinde uzun süredir hatırlanıyor, ancak saltanatından çok az belge, nesne veya anıt ayakta kaldı.

Rahotep’in ağabeyi Nefermaat, küçük kardeşi Ranefer’dir. Rahotep genç yaşta öldü ve böylece Snefru’nun ölümü üzerine firavun olan Cheops olarak bilinen üvey kardeşi Medjedu Khnum-Khufu oldu.

Nofret ve Rahotep’in üç oğlu – Djedi, Itu ve Neferkau – ve üç kızı – Mereret, Nedjemib ve Sethtet vardı. Hepsi Rahotep’in mezarının duvarlarında tasvir edilmiştir.

Rahotep’in insanların dini duygularını kullanarak sömürdüğü de söylenmektedir.

Rahotep’in Karısı Nofret

Nofret, Mısır’ın 4. hanedanlığı döneminde Eski Mısır’da yaşayan soylu bir kadın ve prensesti. M.Ö. 2613-2494. Nefert’in Türkçesi “güzel” demektir. Ancak kendisi için yapılan resimlere ve heykellere baktığımızda pek güzel gözükmüyor.

Nofret’in ebeveynleri bilinmiyor. Nofret, Prens Rahotep ile evlendi. Rahotep’ten üç kızı ve üç oğlu oldu. Nofret, kocasıyla birlikte Meidum’daki mastaba 6’ya gömüldü.1871 yılında Daninos tarafından Rahotep ve Nofret’in heykelleri bulunmuştur. Nofret, siyah bir peruk ve çok adil bir yüzle tasvir edilmiştir. Sandalyesinin arkasındaki hiyerogliflerdeki unvanları onu “Kralın Tanıdığı” olarak adlandırıyor. Heykeller şimdi Kahire’deki Mısır Müzesi’ndedir. Çiftin mastabasında iki mezar odası ve iki kült şapeli vardı. Güney kült şapeli Rahotep’e, kuzeydeki Nofret’e aitti. Burada Rahotep ile bir adak masasının önünde tasvir edilmiştir.

Bir Cevap Yazın