İngilizcede Cuma Anlamına Gelen Friday Sözcüğünün Kökeni

Arapça, Cuma “toplanmak” kökünden gelir. Türkler İslam’a geçtikten Arap kültürünün tesiriyle haftanın beşince gününe cuma demiştir. İngilizler ve bazı Avrupalıları topluluklar ise Friday der. Friday’ın kökeni neye dayanmaktadır Frigg, İskandinav mitolojisinde Odin’in karısı, Àsgard’ın tanrıçası (Kraliçe) ve en güzel tanrıçadır. İngilizce’deki Cuma gününün ismi (friday) onun isminden gelir. İsminin, güzellik ve aşk tanrıçası Freyja ile aynı kökten geldiği düşünülür. Toprak tanrıçası Jord ve Fulla’nın onun diğer adları olduğu düşünülmektedir. Hakkında en çok bilinen bilginin kaynağı olan İskandinav mitolojisinde evlilik, kehanet, fal ve annelikle ilişkilendirilir ve Fensalir’in sulak alanlarında yaşar. Daha geniş Germen mitolojisinde, Eski Yüksek Almanca’da Frīja, Langobardic’te Frēa, Eski İngilizce’de Frīg, Eski Frizce’de Frīa ve Eski Saksonya’da Frī olarak bilinir, hepsi nihayetinde Proto-Germen teonyminden kaynaklanır

Frigg, sanat ve edebiyatta modern döneme atıfta bulunur. 18. yüzyılda İsveç kralı III. Gustav, tanrıçanın adını taşıyan Friggja adlı oyunu ve 1937’de H. F. Block ve Hans Friedrich Blunck’un Frau Frigg und Doktor Faust’unu besteledi.

Bir Cevap Yazın