Bilseydiniz…

Eğer Bilseydiniz…
  • Tek bir okumadan sonra ortalama bir öğrencinin okuduğu şeylerin %80’ini unuttuğunu….
  • Araştırmalar göstermiştir ji, zamanlarının %25’ini okumak, %75’ini de okudukları şeyleri anlatarak geçiren öğrenciler, zamanlarının %100’ünü okuyarak geçiren öğrencilere kıyasla öğrendikleri bilgileri daha fazla saklayabilirler.

Bir Cevap Yazın