Araplar Messiye +9 Pelerin Giydirdi!

Araplar Messi karakterine level atlatmak için +9 pelerin ve pek çok skill verdi! İşin şakası bir yana Arapların Messi’ye Giydirdiği pelerin ne anlama geliyor? Twitter’de @tarihlugati sade bir şekilde konuya değinmiş. Biz de ufak bir ekleme yaparak paylaşalım.

Sözlükte “elbisesini çıkarmak, üzerinden çıkardığı elbiseyi başkasına vermek” anlamına gelen hal‘ kökünden türeyen hil‘at, terim olarak halifeler ve hükümdarlar tarafından taltif etmek ve şereflendirmek amacıyla devlet adamlarına ve diğer bazı kişilere giydirilen değerli elbiseyi ifade eder. Osmanlı’da elde edilen bir başarıdan sonra taltif edilecek kişiye kaftan veya cübbe giydirilirdi. Buna “hilat merasimi” denirdi. Hilat giydirme eski bir Türk geleneğidir. Dede korkut hikayelerinde de geçer. Eski Türkçe metinlerde hil‘at karşılığında kaftan, kedüt ve ton gibi kelimelerin kullanıldığı görülür. Kutadgu Bilig’de geçen kedüt (II, 135) ve ton (II, 395) Reşit Rahmeti Arat tarafından hil‘at olarak çevrilmiştir.

Araplar da bir kişiye rütbe vermek maksadı ile hil’at a benzer bir kıyafet verirler. Giydirilen kıyafetin adı Bisht. Evet, Araplara ait yöresel kıyafettir ancak bishtleri herkes giymez, kraliyete ait bir giysidir. günümüzde önemli kişiler ya da düğün gibi özel günlerde damatlar tarafından da giyilir. Katar’da düzenlenen dünya kupası finalini Arjantin kazanınca da Messi’ye Araplar Bisht giydirdiler. Messi de bu kıyafeti gururla omuzlarında taşıdır. Olayın özeti böyle arkadaşlar.

Bir Cevap Yazın