Kaşgarlı Mahmud Hakkında Kısa Notlar

  • Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Divanu Lugati’t Türk’ü bizlere kazandıran, Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atasıdır.
  • 1008 – 1102 Yılları arasında yaşamıştır. Kaşgarlı Mahmud, İslam dinini seçen ilk Türk kağanı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın torununun torunudur.
  • Kaşgarlı Mahmud babası Karahanlı Hükümdarı olacakken yapılan kanlı bir darbe sonrası tüm ailesini kaybetmiş ve ülkesini terk etmiştir.
  • Bundan sonra komşu Türk toplulukları arasında dolaştığı, böylece Türk lehçelerini ve ağızlarını, Türk kültürünü yakından öğrenip Divanu Lugati’t – Türk’ü yazdığı bilinmektedir.
  • Kaşgarlı Mahmud, Bağdat’ta eserini Halifeye sunmuştur.

Bir Cevap Yazın