Plankton Nedir?

Plankton, suda (veya havada) bulunan ve kendilerini akıntıya (veya rüzgara) karşı itemeyen çeşitli organizmalar topluluğudur. Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Okyanusta, çift kabuklular, balıklar ve balinalar gibi birçok küçük ve büyük su organizması için çok önemli bir besin kaynağı sağlarlar. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler. Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu plankton üretir, diğer kısmını bitkiler üretir. Planktonu … Okumaya devam et Plankton Nedir?

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar Temel Veteriner Genetik Mitoz: 1- Somatik hücrelerde görülen bölünme biçimidir. 2. Canlı zigot halindeyken başlar ve yaşam boyunca devam eder. 3- Kromozomlar kendilerini eşledikten sonra tek bir hücre bölünmesi gerçekleşir. 4- Her bir mitoz bölünmeden sonra iki adet yavru hücre meydana gelir. 5- Oluşan yavru hücrelerdeki kromozom ayısı ana hücre ile eşittir. 6- Kromozomlar arasında herhangi bir genetik materyal aktarımı söz konusu değildir. 7- Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinin aynısıdır. Mayoz: 1. Yalnızca cinsiyet hücrelerinde yani gonadlarda görülen bölünme biçimidir. 2. Canlı cinsel olgunluğa (puberte) ulaştığı zaman başlar. 3. Kromozomların kendilerini eşleşmelerini … Okumaya devam et Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik

Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik Eşeyli olarak çoğalan canlılarda eşey organlarında görülen bölünme biçimidir. Mayoz bölünme fertilizasyon öncesi gametlerin oluşturulma (gametogenesis) evresidir. Bu bölünme şeklinde mitoz bölünmeden farklı olarak bölünme sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiş durumdadır. Aynı zamanda yine mitoz bölünmeden farklı olarak mayoz bölünmede Mayoz I ve Mayoz II olmak üzere birbirini izleyen 2 adet bölünme bulunmaktadır. Birinci mayoz bölünme kromozom sayılarının yarıya indiği bölünme olup burada diploid (2n) yapılı bir hücreden haploid (n) yapıda iki adet hücre meydana gelir. İkinci mayoz bölünme de ise kromozomların kendilerini eşlemesi ve hücre bölünmesi gerçekleşir. Mayoz bölünme sonucunda 4 … Okumaya devam et Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik

Biyokimya Programı ve Çalışma Alanları

Biyokimya Programı ve Çalışma Alanları Programın Amacı: Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. İkinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler. Biyokimyagerlik dalına geçenler Biyofizikokimya, Enzimoloji, ilaç kimyası, beslenme, toksikoloji, klinik kimya, genetik, fermantasyon teknolojisi, endüstriyel hijyen, atık değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibi dersleri okumakta ve uygulama yapmaktadırlar. Çalışma Alanları: Biyokimya bölümü mezunları, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversitelerde, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler. Okumaya devam et Biyokimya Programı ve Çalışma Alanları