Etiket arşivi: israil devleti

İsrail Adına Çalışan Filistinli Araplar

Bazı arkadaşlar hayret ediyor. Türkiye’ye gelen Filistinliler içinden nasıl olur da İsrail adına çalışan ajanlar çıkabiliyor diye. Bu aslında çok normal bir durumdur. Çünkü İsrailli Yahudiler ile Filistinli Araplar aslında aynı ırktandır. Araplar ve Yahudiler aynı ırk ailesine mensup sami halkındandır. Semitikler yani Samiler, Sami halkları veya Sami ırkı, Nuh oğlu Sam’in soyundan geldiğine inanılan, etnik ve ırksal olarak birbirleri ile akraba olan Orta Doğu halklarıdır. Günümüze kadar yok olmadan veya asimile olmadan gelebilmiş Sami halkları Araplar, İbraniler (yani Yahudiler ve Leviyiler), ve Süryanilerdir. Maltalılar ve Aramiler ise günümüze kadar sayılarını koruyamamış ve yok olmuş veya diğer Sami halklarının içinde karışmışlardır. Ayrıca İslam dininde bilinen peygamberlerin biri hariç hepsi Yahudi ırkındadır. Araplar ve Yahudiler arasındaki anlaşmazlıklar da kardeş kavgasından başka bir şey değildir.

Peygamberler Yahudi Irkından Mı? İsa Peygamber aslında Yahudi Mi?

Yahudilerin soyunun İbrahim’in torunu Yakup Peygamber‘den geldiğine inanılmaktadır. (İnanışa göre Yakup’a, Tanrı tarafından İsrail adı verilmiştir (Yaratılış 32/28). Kuran-ı Kerim‘de de İsrail ismi Yakup yerine kullanılmıştır (Al-i İmran, 93). İsrail kelime anlamı; İsra İbranice güreşmek, el ise semitik dillerde tanrı manasına gelmektedir, İsrail kelimesi ise “Tanrı’nın yolunda” “doğru yolda” “Tanrı ile güreşen” manalarına gelmektedir.

İslam’da inancında bilinen peygamberlerin biri hariç hepsi Yahudi ırkındandır. Bir tek Muhammed Kureyşli Arap’dır. Bunun dışındaki peygamberlerin hepsi Yahudi ırkındandır. Zaten İslam ve Musevilik birbirine de çok benzemektedir. İki dinin en büyük ortak noktalarından biri de peygamber olarak tanıttığı kişilerin Yahudi olmasıdır. Hristiyanlığın peygamberi İsa’da bir Yahudi’dir. İsa ilk önce Yahudilere peygamber olarak gelmiş ancak Yahudiler onu kabul etmeyince taktik değiştirerek tüm insanlığın peygamberi olmaya soyunmuştur. Roma İmparatorluğunda devleti bölme ve vatandaşlar arasında fitne çıkarmak suçundan idam edilerek katledilmesinden dolayı da Yahudiler sorumlu tutulmuş ve sonradan Hristiyan olan herkes de Yahudi nefreti ortaya çıkmıştır.

İsa’nın resmi diye ortaya atılan resim de gerçeği yansıtmamaktadır. İsa Peygamber Esmer tenli, siyah saçlı, kara gözlü bir Orta Doğuludur. Ancak Avrupalı ressamlar kendisini sarı saçlı, mavi gözlü bir Victoria Secret modeli gibi çizmiştir.

Dünya gariptir. Sabah akşam İsrail’e küfür edersin ama inandığın dinin peygamberleri hep Yahudi’dir. Türkiye’de adı Yakup, Bünyamin, Yahya gibi ibranice adlara sahip çok insan vardır.

Orta Doğu din geleneği insanların kültüründen yaşayış tarzına kadar her şeye karışır. Bu yüzden bugün Müslüman olan ülkelere baktığımızda çoğu yaşam tarzı olarak Araplara benzemektedir. Araplar gibi elle yemek yemek, Araplar gibi giyinmek, Araplar gibi terlik giymek, Araplar gibi Arapça konuşmaya çalışmak, Araplar gibi tembellik ederek her şeyi kadere yormak, Araplar gibi pilavı elle yemek, çocuklara Arapça adlar takmak, Araplar gibi kadınları 3. sınıf insan olarak görmek gibi…

Bilim ve Teknoloji geliştikçe artık bilgiye kolay yoldan ulaşılabilmektedir. Türkler de başka milletlere özenmek yerine özüne dönmelidir. Türk Türkleştikçe kuvvetlenir.

Fakir Ülkeler Et Tüketmeye Başlarsa Su Kıtlığı Başlayacak, Doğal Denge Bozulacak

Fakir Ülkeler Et Tüketmeye Başlarsa Su Kıtlığı Başlayacak, Doğal Denge Bozulacak

Teknolojik atılımlar enerji dışında pek çok alanda da yardım sağlayabilir. Örneğin “temiz et” üretebilme ihtimalini düşünün. Günümüzde et endüstrisi duygu sahibi milyarlarca canlıya akıl almaz acılar çektirmenin yanında küresel ısınmanın asli nedenlerinden biridir; en büyük antibiyotik ve zehir tüketicilerinden; hava, toprak ve su kirliliğinin önde gelen mümessillerinden. Makine Mühendisleri Kurumu’nun 2013 tarihli bir raporuna göre bir kilo sığır eti üretmek için 15 bin litre temiz su tüketmek gerekiyor. Bir kilo patates üretmek için gereken su miktarıysa 287 litre. Çevre üzerindeki baskı, Çin ve Brezilya gibi refah düzeyi artan ülkelerde daha fazla insanın patates yemeyi bırakıp düzenli olarak et tüketmeye başlamasıyla daha da artacak gibi görünüyor. Çinlileri ve Brezilyalıları biftek, hamburger ve sosis yemekten vazgeçirmek zor olacaktır.

Kaynak: 21. yüzyıl için 21 Ders Yuval Harari / Yahudi Yazar