Kristal Kafes Hataları Nelerdir? Yüzeysel Kafes Hatalarını Açıklayınız.

Gerçekte kristaller mükemmel değildirler. Daima kusurları vardır. Geometrik bakımdan: Noktasal, Çizgisel, Yüzeysel ve Hacimsel Kusurlar olarak 4’e ayrılırlar. Yüzeysel Kafes Hataları, belli bir yüzey boyunca gerçekleşen kusurlardır. Yüzeysel Kafes Hataları  da 3’e ayrılmaktadır. (Tane Sınırları, İstiflenme Kusurları ve İkiz Sınırları.) Tane Sınırları: Tane sınırları, taneleri birbirinden ayıran yüzeyler olup, atom dizilişleri düzgün olmayan dar bölgeciklerden oluşur. Atomlar kararlı bir düzene sahip değillerdir. İstiflenme Kusurları: Atom düzlemlerinin istiflenmesi sırasında bozulması neticesinde oluşan 2 boyutlu kusurlardır. İkiz Sınırları: Kristal kafes yapısındaki atom düzlemlerinin simetrik olarak farklı doğrultularda yönlenmeleri sonucunda birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde oluşan iki bölge arasındaki düzlemdir. Okumaya devam et Kristal Kafes Hataları Nelerdir? Yüzeysel Kafes Hatalarını Açıklayınız.