Kristal Kafes Hataları Nelerdir? Yüzeysel Kafes Hatalarını Açıklayınız.

Yüzeysel kusurlar, bir malzemeyi aynı kafes yapısına sahip, ancak farklı doğrultularda yönlenmiş değişik bölgelere ayıran yüzeylerden oluşur. Bunlara en iyi örnek; Tane sınırları, İstiflenme kusurları, İkiz sınırları verilebilir.

Gerçekte kristaller mükemmel değildirler. Daima kusurları vardır. Geometrik bakımdan: Noktasal, Çizgisel, Yüzeysel ve Hacimsel Kusurlar olarak 4’e ayrılırlar. Yüzeysel Kafes Hataları, belli bir yüzey boyunca gerçekleşen kusurlardır. Yüzeysel Kafes Hataları  da 3’e ayrılmaktadır. (Tane Sınırları, İstiflenme Kusurları ve İkiz Sınırları.)

  • Tane Sınırları: Tane sınırları, taneleri birbirinden ayıran yüzeyler olup, atom dizilişleri düzgün olmayan dar bölgeciklerden oluşur. Atomlar kararlı bir düzene sahip değillerdir.
  • İstiflenme Kusurları: Atom düzlemlerinin istiflenmesi sırasında bozulması neticesinde oluşan 2 boyutlu kusurlardır.

İkiz Sınırları: Kristal kafes yapısındaki atom düzlemlerinin simetrik olarak farklı doğrultularda yönlenmeleri sonucunda birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde oluşan iki bölge arasındaki düzlemdir.

Bir Cevap Yazın