Atomlar Arası Bağlar Nelerdir?

Atomlar arası bağlar 2’ye ayrılır:

  1. Birincil Bağlar (İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar ve Metalik Bağlar)
  2. İkincil Bağlar ( Van Der Walls Bağları ve Hidrojen Bağları)

       1.1. İyonik Bağlar: Ayrı cinsten atomlar arasında elektron alış – verişidir.

       1.2.Kovalent Bağlar: İki atom arasında elektronların paylaşılması ile oluşan bağın adıdır.

       1.3.Metalik Bağlar: Kristal örgü içinde dağılan ve kristalin bütününe ait olan elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektriksel çekimin adıdır.

        2.1.Van Der Walls Bağları: Van Der Walls bağları moleküler veya atom gruplarını zayıf elektrostatik çekimlerle birbirine bağlarlar ve oldukça zayıf bağlardır.

        2.2. Hidrojen Bağları: Hidrojen atomunun F,O,N (elektronegatifler) ile oluşturduğu moleküller arası polar etkileşimin adıdır.

Bir Cevap Yazın