Kendileşme, Kısrak, Kolonlama, Kolloidal, Komplementer dizi, Kromozom

Kendileşme, Kısrak, Kolonlama, Kolloidal, Komplementer dizi, Kromozom Nedir? Kendileşme: Aynı bitkinin erkek ve dişi organları arasında meydana gelen tozlaşmaya kendileşme adı verilmektedir. “Kendileşme” sonucu, ebeveyne çok büyük oranda benzeyen saf döller meydana gelmektedir. Kısrak: Dişi at. Klonlama: Yetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeğinin, hücre çekirdeği çıkarılmış bir embriyo hücresine aktarılmasıyla verici canlının kopyalanması işlemidir. Kolloidal: Bakıldığında veya mikroskopla incelendiğinde homojen görünen ancak bekletildiğinde kendini oluşturan fazlara ayrılan sıvılardır. Kan örnek olarak verilebilir. Komplementer dizi: Bir DNA iplikçiğinin bazları karşısına hidrojen bağları kurularak sentezlenen ya da eklenen özgül dizidir. Kromozom: Canlılarda kalıtımı sağlayan ve genleri taşıyan moleküler yapılar. Okumaya devam et Kendileşme, Kısrak, Kolonlama, Kolloidal, Komplementer dizi, Kromozom

Cinsiyet İle Sınırlı Kalıtım Temel Veteriner Genetik

Cinsiyet İle Sınırlı Kalıtım Cinsiyet kromozomları üzerinde olmayıp otozomal kromozomlar üzerinde bulunan genlerin belirlenmesinden sorumlu oldukları karekterler fenotipik olarak tek bir cinsiyet üzerinde görülür. Bu şekilde her iki cinsiyette de genler otozomal kromozomlar üzerinde olmasına karşın bu karekterler tek bir cinsiyetle sınırlandırılmıştır. Genellikle bu karakterler üreme organları ile ilgili anatomik ve fizyolojik karakterler olabildiği gibi ikincil cinsiyet karakterleri ile de ilgili olabilir. Bu genler cinsiyete bağlı kalıtım ile ilgili değildir. Çünkü cinsiyet kromozomları üzerinde bulunmazlar ve farklı bir kalıtım yolu izlerler. Sadece tek bir cinsiyet üzerinde görüldüğü için de cinsiyet etkisinde kalıtımdan farklıdır. Bu kalıtım şekli ile ilgili olarak köpeklerde … Okumaya devam et Cinsiyet İle Sınırlı Kalıtım Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik: Uniparental Dizomi

Uniparental Dizomi Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi; ökaryotlarda yavru, biri anneden biri de babadan gelen kromozom çiftlerine sahiptir ve bu çiftler homolog kromozomlar adını almaktadır. Uniparental dizomi ise bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılmasıdır. Eğer gamet oluşumu sırasında sadece bir ebeveyne ait homolog kromozomlardan biri (ve onun kopyası) yavruya aktarılmışsa izodizomi; homolog kromozomların ikisi de aktarılmışsa heterodizomi adı verilmektedir. Uniparental dizomi 1980’li yılların sonlarına kadar bilinmemekteydi, ancak şimdi moleküler genetik teknikler kromozomların ebeveyn kaynağının kolaylıkla belirlenebilmesini sağlamaktadır. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Uniparental Dizomi

Mendel Dışı Kalıtım Nedir?

Mendel Dışı Kalıtım Nedir? Temel Veteriner Genetik Mendel dışı kalıtım, genel bir ifadeyle özelliklerin Mendel’in kurallarıyla uyumlu olarak segregasyon göstermediği herhangi bir kalıtım kalıbı olarak düşünülür. Bu kurallar, nükleustaki kromozomlar üzerinde bulunan tekli genlerle bağlantılı özelliklerin kalıtımını açıklamaktadır. Mendeliyen kalıtımda, bir özellik için her bir ebeveyn iki muhtemel allelden birini aktarır. Bir genetik çaprazlamada, her iki ebeveynin genotipleri biliniyorsa, Mendel’in kuralları oluşacak yeni populasyon için beklenen fenotip dağılımını belirlemekte kullanılabilir. Mantarlar, virüsler ve bakterilerdeki özelliklerin kalıtımı Mendel dışı olsa da, “Mendel dışı kalıtım” ifadesi genellikle sadece ökaryotik üremede oluşan kural dışı durumları açıklamak için kullanılır. Mendel dışı kalıtım pek çok … Okumaya devam et Mendel Dışı Kalıtım Nedir?

Bir DNA Modelinin Kuruluşu

Francis Crick, Londra’da büyüdü. Önce Londra Üniversitesi’nde Fizik, sonra da Cambridge Üniversitesi’nde Biyoloji okudu. James Watson adındaki Amerikalı bilim adamıyla birlikte, DNA’nın yapısı ile ilgili araştırmaları yürüttü. Başka bilim adamlarının, özellikle de Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin’in yaptığı araştırmaların sonuçlarından da yararlandılar. Wilkins ile Franklin DNA’yı X-ışını ile fotoğraflayarak incelediler. Yaptıkları çalışma en sonunda DNA’nın yapısının bulunuşunda ve genetik bilgilerin bir kuşaktan onu izleyen kuşağa nasıl geçtiğinin anlaşılmasında son derece önemli bir rol oynadı. Crick ve Watson 1953’te, tel parçaları ile plastik toplardan bir DNA molekülünün tıpatıp bir modelini yaptılar. Model, kıvrılmış bir ip merdiveni andıran ikili sarmal biçimindeydi. DNA … Okumaya devam et Bir DNA Modelinin Kuruluşu