Etiket arşivi: mahmut esat bozkurt sözleri

Mahmut Esat Bozkurt Ve Hristiyanlar

Hristiyanlar Türkiye’nin Hain Çocuklarıdır!

Mahmut Esat Bozkurt Türk Kurtuluş savaşında önemli vazifesi olan, dili keskin, Türkiye’nin Adalet bakanı ve Türkçü karakterli bir Türk vatandaşıdır. Türklüğe derinden bağlı olan Mahmut Esat bozkurt bir süre sonra bulunduğu dönemin devlet adamları tarafından da gözden çıkarılan biridir. Mahmut Esat Bozkurt Türk olmayanlara karşı lafını esirgemezdi. Çünkü Türk İmparatorluğu pek çok etnik ihanet sonucu parçalanmış ve 1. Dünya Savaşı ile tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır. Aynı akıbetin genç Cumhuriyet de olmasını istemiyordu. Hristiyanlar meclise girecek mi sorusu üzerine Mahmut Esat Bozkurt şu sözleri söylemiştir;

Aydın tabaka ve Hristiyanlar Meclis’e girebilecek mi? Aydın tabaka, mesleki temsili kabul etmekle Meclis’ten kovulmuş olmayacaktır. Avukatlık da bir meslektir ve takdir buyurursunuz ki bu ülkenin bilim ve irfanını temsil eden en önemli tabaka, avukatlardır. Memurlar girmeyecektir. Deniyor ki ayakkabıcı esnafı daha çok Hristiyanmış ya da bütün demirci esnafı Hristiyanmış. Burada tehlike yoktur. Hatta bu suretle bir kanun yapmaya bile lüzum yoktur. Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında Hristiyanlar aleyhinde söylemek doğru olmazdı. Fakat kendimi eski anlamda Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında farz etmiyorum ve bu ülkede Hristiyan tabakasının hiçbir hakkı olmadığına inanmış bir adam sıfatıyla söz söylüyorum. Onlar bu ülkenin vatandaşlığından istifa etmişlerdir ve ihanetle, silah çekerek istifa etmişlerdir. Onlar Osmanlı tarihinin nankör çocuklarıdır ve Türkiye’de hiçbir hakları kalmamıştır. Onlar emperyalizmin casuslarıdır ve bu vatanın hain çocuklarıdır, onların bu Meclis’te işi yoktur; efendiler.

Kaynak: TBMM 1. Dönem İzmir Mebusları Faaliyetleri Mahmut Esat Bozkurt