Etiket arşivi: tek dünya devleti

Cihan İmparatoru Sultan Mehmed

Dünyayı Tek Devlet ve Tek Din olarak görmek isteyen, Cihan İmparatorluğu yaratmak isteyen hükümdar: Fatih Sultan Mehmed Han

Masonların ve pek çok gizli örgütün kurmak istediği tek dünya devlet anlayışını Türk hükümdar Fatih gerçekleştirecekti ancak zehirlendiği için bu isteğini gerçekleştiremedi…

J. Languschi’ye göre “(Fatih’in) iddiasınca dünyada bir tek imparatorluk, bir tek iman ve bir tek hükümdarlık olmalı imiş. Bu birliği kurmak için de dünyada İstanbul’dan daha lâyık bir yer yok imiş. Bu şehir sayesinde Hristiyan dünyasını hükmü altına alabilirmiş.” Bu sonuncu cümle, Fatih’in kayserlik geleneğini nasıl bir anlayışla benimsediğini açıklar. O, bu sıfatı siyasi bir araç, fetihleri için meşru bir hareket noktası sayıyordu. O hanlık, gâzilik ve kayserlikte, her üçünde de evrensel hakimiyetin yolunu görmekte idi.

Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar

eSIM İle Artık Daha Kolay Takip Edileceksiniz!

Tek Dünya Devletine karşı hızlı adımlarla ilerliyoruz!

Teknoloji her geçen gün ilerliyor fakat insan marhemiyet de bir o kadar azalıyor. Özel hayat ve gizlilik diye bir şey kalmadı. Türkiye 2021 yılında tamamen “eSIM” geçmeyi düşünüyor. Peki, eSIM nedir?

eSIM: Yeni Nesil Dijital Sim KartFiziksel sim kartın yerine telefonlara gömülü dijital sim teknolojisi!

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSIM’lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor.

eSIM’ın Zararları Nelerdir?

Yeni bir telefon aldığımızda veya değiştirirken, kolaylıkla SIM kartı çıkarıp yeni telefonumuza takabiliyoruz. Ancak telefonun içine gömülü bir halde olan eSIM’ler, telefon değiştirmede kullanıcıları biraz zorlayacak. eSIM’ler istenildiği gibi çıkarılıp takılamayacağından sürekli bir hücresel ağa bağlı kalacaksınız. Bu durum telefonları daha fazla izlenilebilir hale getiriyor. Bu normal kullanıcılar için pek sorun teşkil etmese de hükümetler, zararlı örgütler veya istihbarat tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla bir sorun haline gelebilir.

Hes Kodları, eSIM, Kripto para derken dünya hızlıca küreselleşiyor ve tek dünya düzenine hızlı adımlarla ilerliyor. Sosyal medyada özellikle yoğun bir sansür dönemine de girmiş bulunmaktayız.

Hayvanlara Tecavüz Eden Ruh Hastaları

Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde hayvanlar tecavüze şiddete uğramaktadır. Hayvanlar insanlar varolduğunda beri yeri geldiğinde insanlara yoldaş olmuş yeri geldiğinde ise insanların açlıktan ölmesini engellemiştir. Hayvanlar hem can yoldaşımızdır hem de değerli bir besin kaynağıdır. Ancak maalesef bazı nankör insanlar bunları yok sayarak hayvanlara eziyet etmektedir. Özellikle asya ülkelerinde hayvanları canlı canlı pişirenler çoktur. Bunlar olmaması gereken davranışlardır. Bir de maalesef ki hayvanlara tecavüz edenler vardır. Bunlar biz turkcemalumatlar a göre ruh hastasıdır. Bu tip kişiler toplumdan temizlenmelidir. Cinsellik kadın ve erkek arasında olan bir aktivitedir. İnsan ve hayvan arasında olamaz.

Hangi dinden, hangi ırktan olursanız olun hayvanlarla uğraşmayın. Zaten hiç bir din. gidin hayvanlara tecavüz edin demez. Eğer insanlık yüce bir ulus yaratmak istiyorsa ve dünya tek devlet olacaksa böyle sapkınlıklardan ve pisliklerden arınmalıdır.

İncil de ve Kuran’da Güneş Merkezli Din

Kuran’da Güneşe Tapan Kavim ile ilgili Ayetler Nasa ve Illimunatinin Dini Düşünceleri (Güneş merkezli din…)

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Çok geçmeden (Hüdhüd) geldi ve dedi ki “Senin (bilgi veya haberle henüz) kuşatıp öğrenemediğin şeyi (ben ulaşıp) öğrendim ve sana Sebe’den yakin (kesinlikle doğru) bir haber getirdim.”

Ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum. Ona (ülkesinde) her şeyden verilmiş ve (bir de) büyük bir tahtı var.

Onu ve kavmini, Allah’ı bırakıp da güneşe secde ederlerken gördüm. Şeytan onlara (bu kötü) amellerini süsleyip-güzel göstererek onları (doğru) yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı hidayet (doğru yolu) bulmuyorlar.

Göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran, gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilmekte olan Allah’a secde etmesinler diye (haktan uzak tutulmuşlar).

27/Neml 22-25

İncilde Güneş Dini

İncilde Güneş Dini Başlangıçta sadece ışık vardı. Tanrı ışıktı ve ışıkta Tanrıydı. Tanrı kendinin bilinmesini istedi, ışığından küçük bir parçayı boşluğa bıraktı. Işık o kadar youğundu ki büyük bir patlama ile çevreye yayıldı. Daha sonra ışık hızını kaybetti, elektronları ve maddelerin çekirdeklerini oluşturmaya başladı. Işık artık maddeye dönüşmüştü ve hacmi vardı. Daha sonra bu maddeler birleşti ve küçük taşları oluşturdu. Her bir küçük taş gezegenleri, güneşleri, galaksileri oluşturdu. Patlamanın etkisiyle evren genişlemeye devam ediyor. (bkz. Bigbang teorisi) Patlamanın ilk anlarında açığa çıkan beyaz ışıktan(nurdan) melekler yaratıldı. Melekler yaratılan evrende düzeni sağlayacak itaatkar kullar olacaktı. Fiziksel bedenleri olmayacak sadece ışıktan olacaklardı. Tanrı’nın emrinden çıkmayacaklardı o yüzden bu nurdan yaratılmış varlıklara irade verilmedi. Işık etkisini kaybedip bir hara(ateşe) dönüştü. Tanrı onlardan Cinleri yarattı. Cinler ateşten yaratıldığı için hızlı hareket ediyorlardı. Tanrı onlara irade de bahşetti fakat maddeden yapılmadıkları için kararsızlardı. Çabuk öğreniyor çabuk unutuyorlardı. Nitekim evrenin ilk oluşması sırasında Tanrıyı bir tek onlar anıyorlardı. Zamanla onlarda Tenrıyı unuttu ve ona isyan ettiler. Tanrı içlerinden Lucifer’i (iblis,şeytan) onlara uyarıcı olarak belirledi. Lucifer cinleri tekrar imana getirdi. Lucifer’in makamı melekler katına yükseltildi. Tanrı Güneşe 3. uzaklıkta olan gezegeni yeni bir varlık için tahsis etmek istedi. Dünya’ya su ve demiri indirdi. Daha sonra dünyada su oluştu. Meleklerinden Azazel’i dünya üzerinde yaşamı başlatması için görevlendirdi. Azazel dünyaya geldi ve Tanrının ona bahşettiği bilgi ile ilk protein moleküllerini sentezledi. Bir çok sentezleme işleminden elde ettiği ürünleri suya ve toprağa bıraktı. Proteinler Tanrının kudreti ile sürekli hesaplamalar yaparak kendilerini geliştirdiler. Karada bitkiler ve ağaçlar meydana geldi. Denizlerde yosunlar ve ilk organik hücreler meydana geldi. (Azazel dünyada yaşamı başlatmak için görevlendirilmişti) Azazel’e bir çok melek yardım ediyordu. Bunlara Grigoriler deniyordu. Liderleri Azazeldi, yardımcıları ise Semyazel,Araklbel, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqeel,Asael,Armariel, Batarel, Ananel, Zaqiel,Shamsiel, Starel, Turel, Yomyael ve Sariel idi. Hepsinin ayrı birer görevi vardı.