Baz, Belirteç ve Biyomedikal Nedir?

Baz: Nükleik asitlerin (DNA ya da RNA) yapısında yer alan azotlu bileşiklerdir. Bunlardan adenin ve guanin çift halkalı olan pürinler sınıfında; sitozin, timin ve urasil ise tek halkali olan pirimidinler sınıfında yer almaktadır. Belirteç (marker): Genom üzerindeki yeri ve işlevi bilinen, ancak başka bir bölgenin belirlenmesi ya da tür, ırk veya birey ayrımlarının yapılmasında kullanılan DNA bölgeleridir. Belirteçler özellikle gen haritalarında, birey ayrımında ya da populasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Biyomedikal: Tıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalı. Okumaya devam et Baz, Belirteç ve Biyomedikal Nedir?

Translasyon ve Aşamaları Teme Veteriner Genetik

Translasyon ve Aşamaları Teme Veteriner Genetik Hücrede gerçekleşen önemli kimyasal reaksiyonlardan biri olan protein sentezi genellikle üç bölümde incelenir. Bunlar; başlama, uzama ve sonlanmadır. Translasyon prokaryotlarda ve ökaryotlarda benzer şekilde başlar ve küçük değişiklikler ile devam eder. Hem prokaryotlarda hemde ökaryotlarda öncelikle mRNA ve metionil- tRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Bu üçlü yapıya ribozomun büyük alt birimide katılır, başlama kodonu olan AUG’nin mRNA üzerindeki yeri bulunur ve başlama kompleksi oluşmuş olur (Şekil 8.11). Başlama kompleksi oluşurken başlama faktörleri olarak adlandırılan, ribozomal proteinlerden farklı olan proteinler ribozomun küçük alt birimine sırasıyla bağlanır. Prokaryotlardaki başlama faktörleri; IF-1, IF-2, IF-3 dir. Ribozomun … Okumaya devam et Translasyon ve Aşamaları Teme Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Temeli

Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Temeli İnsanların genetikle ne zaman ilgilenmeye başladıkları kesin bir şekilde saptanılamasa da binlerce yıl önce hayvanlar ve bitkilerde evciltme ve ıslah çalışmalarının yapıldığı arkeolojik bulgular sayesinde anlaşılmaktadır. Yani insanoğlu önce bir hayvan türünün bireyleri arasında varyasyon olduğunu fark etmiş, sonra da sosyo- ekonomik öneme sahip türler içerisinde morfoloji, fizyoloji, davranış, hastalıklara direnç ve çevre şartlarına uyum gibi önemli karakterler yönünden sınıf­landırmış; sadece seçtiği hayvanlara döl verme şansı tanıyarak istenilen karakterlerin sonraki nesillere aktarılmasını yani kalıtılmasını sağlamıştır. Böylece ilk genetik çalışmaların temeli atılmıştır. Bu sınıf­landırmanın ve coğrafi yalıtımın yardımıyla da hayvan türleri içinde farklı ırklar oluşmuş ve … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Temeli