Peygamberler Yahudi Irkından Mı? İsa Peygamber aslında Yahudi Mi?

Yahudilerin soyunun İbrahim’in torunu Yakup Peygamber‘den geldiğine inanılmaktadır. (İnanışa göre Yakup’a, Tanrı tarafından İsrail adı verilmiştir (Yaratılış 32/28). Kuran-ı Kerim‘de de İsrail ismi Yakup yerine kullanılmıştır (Al-i İmran, 93). İsrail kelime anlamı; İsra İbranice güreşmek, el ise semitik dillerde tanrı manasına gelmektedir, İsrail kelimesi ise “Tanrı’nın yolunda” “doğru yolda” “Tanrı ile güreşen” manalarına gelmektedir. İslam’da inancında bilinen peygamberlerin biri hariç hepsi Yahudi ırkındandır. Bir tek Muhammed Kureyşli Arap’dır. Bunun dışındaki peygamberlerin hepsi Yahudi ırkındandır. Zaten İslam ve Musevilik birbirine de çok benzemektedir. İki dinin en büyük ortak noktalarından biri de peygamber olarak tanıttığı kişilerin Yahudi olmasıdır. Hristiyanlığın peygamberi İsa’da bir … Okumaya devam et Peygamberler Yahudi Irkından Mı? İsa Peygamber aslında Yahudi Mi?

Yahudiler Korkak ve Cimri Mi?

Yahudiler Korkak ve Cimri Mi? Korkak kelimesi haklı olduğu davalarda hakkını aramak yerine, korkaklığı tercih ettiği için söylenmiş. İsrail devleti kurulduktan sonra bu sıfat ortadan kalkmıştır. Öyle bir devlete korkak diyebilir misiniz? Cimriye gelince, eskiden Yahudiler kendi yaşamlarını içe dönük yaşarlardı. Göze batmaz, harcadıklarını göstermezlerdi. Bu cimrilikten değil, göze batmamak, özelini paylaşmak istememektendi. O yüzden cimri derler. Oysa Yahudi cimri değildir, sadece parasının hesabını iyi bilir. Hahambaşı İshak Haleva Okumaya devam et Yahudiler Korkak ve Cimri Mi?

Kristof Kolomb Yahudi Miydi?

Kristof Kolomb (31 Ekim 1451 – 20 Mayıs 1506), Atlantik Okyanusu boyunca dört büyük seferin kaptanlığını yapan, coğrafi keşifler döneminde Amerika kıtasını keşfeden ve Amerika’nın köleleştirilmesini edilmesini sağlayan İtalyan kâşif, kaptan ve kolonist. İspanya’nın Katolik monarkları (I. İsabella ve II. Ferdinand) tarafından finanslanan seferleri, Avrupalıların, Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika ile yaptığı ilk temas oldu. ABD’li akademisyen, Dil Profesörü Estelle Irizarry, ünlü kaşifin hatıralarında kullandığı Katalan dilinde, Ladino kökenli kelimelere dayanarak yaptığı araştırmada Kolomb’un Yahudi olarak doğmuş olabileceğini söyledi. Halihazırda dil ve kökenleri konusunda 34 yayınlanmış kitabı olan Profesör Irizarry yayınladığı araştırmada ayrıca, denizde yön bulma konusunda çağının ötesinde … Okumaya devam et Kristof Kolomb Yahudi Miydi?

Aziz Basmacı’dan Yahudi Fıkrası

Yahudiler savaşla değil ticaretle dünyada ağırlığını koyan bir kavimdir. Para ile işlerini döndürürler. Pek çok ülkede Yahudiler minicik nüfuslarına rağmen ülke yönetiminde söz sahibi olurlar. Askerlik Yahudilere göre değildir. Onlar daha çok işin diplomasi ve ticaret kısmındadır. Aziz Basmacı ise bu konuyla alakalı çok güzel bir Yahudi Fıkrası anlatmıştır. General, harpte yararlık gösteren erlerle hasbihal ediyordu. Herkes generale başından geçenleri anlatıyordu. General, köşeye süzülmüş olan Yahudi Salomon’a, – Eee, söyle bakalım Salamon sen bir şeyler yapmadın mı? Salomon: – Yaptım efendim. – Anlat bakalım. – Efendim ben harpte düşmanım kolunu kestim… – Peki, niye kafasını kesmedin? Diyen generale Salomon şu … Okumaya devam et Aziz Basmacı’dan Yahudi Fıkrası

Yahudilerin Sultan Süleyman Sevgisi

Diğer dinlere mensuplar arasında Yahudiler, padişahın kendilerine tanıdığı imtiyazlarla korunan özel bir konuma gelmeyi başarmışlardı. Mesleki açıdan tefeci olarak kabul ediliyorlardı, ama tıpta sahip oldukları bilgilerle saraya ve padişahın gönlüne girmeyi de başarmışlardı. Padişaha yaranmak için her fırsatı kullanıyorlardı. Büyük okullara sahip oldukları ve en yoğun yaşadıkları Bursa, Edirne ve Selanik’te padişahı: “Rabbimiz seni korusun Sultan Süleyman Şah”, nidaları ile karşılıyorlardı ve muzaffer ordunun atlarının önüne değerli örtüler seriyorlardı. Kaynak: Kanunî Sultan Süleyman YENİLMEZ TÜRK Nicolae Jorga Okumaya devam et Yahudilerin Sultan Süleyman Sevgisi