Yahudiler Korkak ve Cimri Mi?

Yahudiler Korkak ve Cimri Mi?

Korkak kelimesi haklı olduğu davalarda hakkını aramak yerine, korkaklığı tercih ettiği için söylenmiş. İsrail devleti kurulduktan sonra bu sıfat ortadan kalkmıştır. Öyle bir devlete korkak diyebilir misiniz? Cimriye gelince, eskiden Yahudiler kendi yaşamlarını içe dönük yaşarlardı. Göze batmaz, harcadıklarını göstermezlerdi. Bu cimrilikten değil, göze batmamak, özelini paylaşmak istememektendi. O yüzden cimri derler. Oysa Yahudi cimri değildir, sadece parasının hesabını iyi bilir.

Hahambaşı İshak Haleva

Bir Cevap Yazın