Peygamberler Yahudi Irkından Mı? İsa Peygamber aslında Yahudi Mi?

Yahudilerin soyunun İbrahim’in torunu Yakup Peygamber‘den geldiğine inanılmaktadır. (İnanışa göre Yakup’a, Tanrı tarafından İsrail adı verilmiştir (Yaratılış 32/28). Kuran-ı Kerim‘de de İsrail ismi Yakup yerine kullanılmıştır (Al-i İmran, 93). İsrail kelime anlamı; İsra İbranice güreşmek, el ise semitik dillerde tanrı manasına gelmektedir, İsrail kelimesi ise “Tanrı’nın yolunda” “doğru yolda” “Tanrı ile güreşen” manalarına gelmektedir. İslam’da inancında bilinen peygamberlerin biri hariç hepsi Yahudi ırkındandır. Bir tek Muhammed Kureyşli Arap’dır. Bunun dışındaki peygamberlerin hepsi Yahudi ırkındandır. Zaten İslam ve Musevilik birbirine de çok benzemektedir. İki dinin en büyük ortak noktalarından biri de peygamber olarak tanıttığı kişilerin Yahudi olmasıdır. Hristiyanlığın peygamberi İsa’da bir … Okumaya devam et Peygamberler Yahudi Irkından Mı? İsa Peygamber aslında Yahudi Mi?

Filistin’den Yahudi Sürgünleri

Tevrat’ta İbranilerin kökenleri MÖ 2 bin yıllarının başına kadar uzanmaktadır. MÖ 1.150 tarihlerinde Ürdün Irmağının kuzey kesimlerinde iken kendilerine bağışlandığını söyledikleri “Bal ve süt akan ülkeye “ girebilmek için Kenanîlere saldırırlar. Ancak Kenanîler ile birlikte yaşayan (Ege göçleri sürecinde Girit’ten bölgeye gelip bugünkü Filistin’e adını veren) Filistinliler, İbranileri nüfuzları altına alırlar. Mücadeleler neticesinde Hz Davut (MÖ 1000-955) Yahudileri, krallığı altında birleştirmiştir. Asur sürgünü Hz. Davut ölünce ülkesi kuzeyde İsrail(merkezi Samariye) ve güneyde Yahuda (merkezi Kudüs) krallıkları şeklinde ikiye ayrılmıştır. İsrail krallığı, Tevrat’a göre Asurlular tarafından işgal edilip yıkılmış; İsrail kabileleri sürgüne gönderilmiştir (MÖ 722-721). Bu sürgünle Yahudi inancında, Kayıp On … Okumaya devam et Filistin’den Yahudi Sürgünleri

12 Hayvanlı Türk Takvimi Hakkında Bilinmeyenler

12 Hayvanlı Türk Takvimi Hakkında Bilinmeyenler En Detaylı Bilgiler Türklerin daha Müslüman olmadan önce, kendi öz benliklerini korurken, başka ilahlara inanmadan önce, kendi öz dinine ve onu koruyan Gök Tengriye inanırken, Araplaşmanın ve Avrupalılaşmanın pençesinde düşmeden önce kullandıkları Oniki Hayvan Takvimi, bazı Türk şubeleri arasında Ortaçağ’ın son zamanlarına kadar kullanılmıştır. 12 Hayvanlı Türk takvimi, güneş yılı esasına göre düzenlenmiş olan Türklerin kullandığı ilk takvimdir. On iki yılda bir devir yapan bu takvimde, yıllar hayvan adları ile tanımlanır. Bu takvimde kullanılan hayvan isimleri ise şunlardır: Sıçgan (sıçan), ud (öküz), bars (pars), tavışgan (tavşan), lu (ejder), yılan, yund (kısrak), kon (koyun), biçin … Okumaya devam et 12 Hayvanlı Türk Takvimi Hakkında Bilinmeyenler

Yahudiler Korkak ve Cimri Mi?

Yahudiler Korkak ve Cimri Mi? Korkak kelimesi haklı olduğu davalarda hakkını aramak yerine, korkaklığı tercih ettiği için söylenmiş. İsrail devleti kurulduktan sonra bu sıfat ortadan kalkmıştır. Öyle bir devlete korkak diyebilir misiniz? Cimriye gelince, eskiden Yahudiler kendi yaşamlarını içe dönük yaşarlardı. Göze batmaz, harcadıklarını göstermezlerdi. Bu cimrilikten değil, göze batmamak, özelini paylaşmak istememektendi. O yüzden cimri derler. Oysa Yahudi cimri değildir, sadece parasının hesabını iyi bilir. Hahambaşı İshak Haleva Okumaya devam et Yahudiler Korkak ve Cimri Mi?

Türk Parası İle Burnunu Silen Filistinli

Türkiye’ye gelen Turistler bile Türklere hakaret etmek için ellerinden geleni yapıyor. Şimdiki meydana gelen olayın faili ise bir Arap turist. İsrail Pasaportu taşıyan Filistin asıllı Müslüman Arap Mohamad Nader Badarneh adlı kişi, yemek yediği restoranda burnunu Türk lirası ile silmesi olay oldu. Olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Turist polis ekiplerince yakalanarak sınır dışı edildi. Türkiye’nin Filistin’e verdiği destek ortadayken Filistinlilerin bile Türkleri aşağılaması gerçekten hayret verici bir durum. Türkler dünyada en çok sevilmeyen milletlerin başında gelir. Müslümanı da sevmez, Hristiyanı da sevmez, Avrupalısı da sevmez. Türkün dostu olan kimse yoktur. Okumaya devam et Türk Parası İle Burnunu Silen Filistinli

Bir Milletin Büyüklüğü Nüfusla Ölçülmez

Viktor Hugo, Bir Milletin Büyüklüğü Nüfusla Ölçülmez, Fazilet sahibi akıllı adamların sayısı ile ölçülür der. Gerçekten de çok doğru bir söz. Bugün 1.5 milyar Müslüman, 15 Milyonluk Yahudi’ye karşı gelemiyor, 15 milyonluk Yahudilerle savaşamıyorsa nüfus büyüklüğü ile övünmek doğru değildir. Yahudiler akıl ve bilime yatırım yapıyor. Her ülkede Yahudiler üst basamakları tırmanıyor. Yahudiler ticari zekasını kullanıyor. Dünyanın her yerine dağılmış Yahudiler var ve bunlar fakir değiller. Yahudiler birbirlerine her zaman yardım eder. Müslümanlar ise çoğunlukla açlık ve sefalet içinde yaşıyor. Zengin olan Müslümanlar da petrol zengini bazı Arap ülkeleridir. Okumaya devam et Bir Milletin Büyüklüğü Nüfusla Ölçülmez

Kristof Kolomb Yahudi Miydi?

Kristof Kolomb (31 Ekim 1451 – 20 Mayıs 1506), Atlantik Okyanusu boyunca dört büyük seferin kaptanlığını yapan, coğrafi keşifler döneminde Amerika kıtasını keşfeden ve Amerika’nın köleleştirilmesini edilmesini sağlayan İtalyan kâşif, kaptan ve kolonist. İspanya’nın Katolik monarkları (I. İsabella ve II. Ferdinand) tarafından finanslanan seferleri, Avrupalıların, Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika ile yaptığı ilk temas oldu. ABD’li akademisyen, Dil Profesörü Estelle Irizarry, ünlü kaşifin hatıralarında kullandığı Katalan dilinde, Ladino kökenli kelimelere dayanarak yaptığı araştırmada Kolomb’un Yahudi olarak doğmuş olabileceğini söyledi. Halihazırda dil ve kökenleri konusunda 34 yayınlanmış kitabı olan Profesör Irizarry yayınladığı araştırmada ayrıca, denizde yön bulma konusunda çağının ötesinde … Okumaya devam et Kristof Kolomb Yahudi Miydi?

Aziz Basmacı’dan Yahudi Fıkrası

Yahudiler savaşla değil ticaretle dünyada ağırlığını koyan bir kavimdir. Para ile işlerini döndürürler. Pek çok ülkede Yahudiler minicik nüfuslarına rağmen ülke yönetiminde söz sahibi olurlar. Askerlik Yahudilere göre değildir. Onlar daha çok işin diplomasi ve ticaret kısmındadır. Aziz Basmacı ise bu konuyla alakalı çok güzel bir Yahudi Fıkrası anlatmıştır. General, harpte yararlık gösteren erlerle hasbihal ediyordu. Herkes generale başından geçenleri anlatıyordu. General, köşeye süzülmüş olan Yahudi Salomon’a, – Eee, söyle bakalım Salamon sen bir şeyler yapmadın mı? Salomon: – Yaptım efendim. – Anlat bakalım. – Efendim ben harpte düşmanım kolunu kestim… – Peki, niye kafasını kesmedin? Diyen generale Salomon şu … Okumaya devam et Aziz Basmacı’dan Yahudi Fıkrası

Goy ve Centil Ne Demek?

Goy veya Goyim ve Centil, kısaca Yahudi olmayanlar demektir. Centil kelimesi incilde de kullanılmıştır. Zaten İsa adlı kişi en başta Yahudilere peygamber olarak gelmiştir ve dini de aslında bir Yahudi dinidir ancak daha sonra bazı Romalılar onun dinini Yahudilikten çıkararak günümüzdeki Hristiyanlığı oluşturmuştur. Zaten kiliselerde bulunan İsa tablosu da hayal ürünüdür. Gerçekte İsa Peygamber tipik bir Orta Doğulu Fenotipine sahiptir. Goyim ise “Belirli bir ırktan veya soydan meydana gelen bir toplulukta, o gruba dahil olmayan kişi” anlamında kullanılıyordu. Goyimin İbranice yani Yahudi lisanındaki anlamını ise Yahudilere hizmet eden hayvan demektir. Tevrat’a göre Yahudiler seçilmiş kavimdir. Goy kelimesi Tevrat’ta 500 den … Okumaya devam et Goy ve Centil Ne Demek?

Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’den İntikam Alacağız!

Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’den İntikam Alacağız! Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni genelkurmay başkanı, “Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’den intikam alacağız” dedi. Ermenistan’ın bu tehditlerine tüm batı medyası sessiz kalırken olası bir Ermeni saldırısında Türkiye ve Azerbaycan kendini savunduğun da yine batı medyasında haksız gözükecek. Çünkü batılılar ne olursa olsun Ermenistan’ı savunuyor. İsrail’de hedef tahtasında! Ermenilerin hedefinde sadece Türkiye ve Azerbaycan yok İsrail’de var. İsrail’in Azerbaycan’a silah satmasından dolayı Ermeniler Yahudilere çok öfkeli. Okumaya devam et Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’den İntikam Alacağız!

Joe Biden’ın Yahudi Açılımı

Joe Biden Kabineye neden özellikle Yahudileri aldı? Bunu anlamak için Amerikan tarihine iyi bakmak gereklidir. ABD göç alan bir ülkedir. Kurulduğu yıldan beri bu değişmemiştir. Bu göçmenlerin içinde zengin Yahudiler de vardı. Amerika’da en zengin 200 kişiden %40’ı Yahudidir. Gerek demokrat parti gerekse Cumhuriyetçilere seçim öncesi seçmenlere çok para akıtırlar. Verdikleri paranın karşılığını da Amerikan siyasetini belirleyerek alırlar. Eski başkan Donald Trump’un damadı da bir Yahudi idi. Okumaya devam et Joe Biden’ın Yahudi Açılımı

Musevi İnancından Günahları Tavuğa Yükleme Ayini: Kaparot

Musevi İnancından Günahları Tavuğa Yükleme Ayini: Kaparot Kapara [כפרה], kaparotun tekil hali olup kefaret anlamına gelir; İbranice k-p-r kökünden meydana gelen kelime “kefaret etmek” anlamını taşır Dindar Yahudilerin yani Musevilerin, günahlarından arınmak için bir tavuğu başlarının üstünde döndürerek bütün günahlarının tavuğa geçtiğini biliyor muydunuz? Dindar Yahudi, tavuğu veya bir tutam demir parayı bir başkasının kafasının üzerinde üç kere çevirerek o kişinin günahlarını sembolik olarak tavuğa veya paraya geçirir. Ardından tavuk kesilir ve oruç öncesi öğün olarak fakirlere verilir. Eğer kapara için kullanılan nesne paraysa, bu para fakire, oruç tutmaya başlamadan önceki öğününü alması için verilir. Yahudi dini uygulaması olan Kaparot’ta, … Okumaya devam et Musevi İnancından Günahları Tavuğa Yükleme Ayini: Kaparot

Yeşim Salkım Astsubaya Klavye Delikanlısı Dedi!

Şarkıcı Yeşim Salkım astsubaya hakaret etti: Hadi lan oradan klavye delikanlısı! Türkiye’ye her türlü saldırıyı yapan ve terör faaliyeti yürüten Suriye’ye hiç bir tepki vermeyenler, Türkiye kendini savunmak için Suriye’ye girdiğinde bir anda barış elçisi kesiliyor ve savaşa hayır diyor. Yeşim Salkım, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarları Operasyonu hakkında, bir Tweet yayınladı. Ünlü şarkıcı YeşimSalkım şunları söyledi “Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır” şeklinde yorum paylaşan Salkım’a, tepki geldi. Bu tepkileri veren kişilerden biri ise emreee190707 adlı kullanıcıydı. emreee190707 aldı twitter kullanıcısının verdiği cevaba sinirlenen Yeşim Salkın, “Hadi Oradan Klavye Delikanlısı” dedi. Ancak klavye delikanlısı dediği Emre … Okumaya devam et Yeşim Salkım Astsubaya Klavye Delikanlısı Dedi!

İncil de ve Kuran’da Güneş Merkezli Din

Kuran’da Güneşe Tapan Kavim ile ilgili Ayetler Nasa ve Illimunatinin Dini Düşünceleri (Güneş merkezli din…) Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Çok geçmeden (Hüdhüd) geldi ve dedi ki “Senin (bilgi veya haberle henüz) kuşatıp öğrenemediğin şeyi (ben ulaşıp) öğrendim ve sana Sebe’den yakin (kesinlikle doğru) bir haber getirdim.” Ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum. Ona (ülkesinde) her şeyden verilmiş ve (bir de) büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini, Allah’ı bırakıp da güneşe secde ederlerken gördüm. Şeytan onlara (bu kötü) amellerini süsleyip-güzel göstererek onları (doğru) yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı hidayet (doğru yolu) bulmuyorlar. Göklerde ve yerde saklı olanı ortaya … Okumaya devam et İncil de ve Kuran’da Güneş Merkezli Din

Führer Hitler’den İsmet Paşa’ya Mektup

Ekselâns Bay İsmet İnönü/ Bay Başkan, Alman Hükümeti’nin arzusu hilâfına ve İngiltere ve Fransa’nın 3 Eylül 1939’daki savaş ilânı karariyle Alman halkına empoze edilen savaşta, Alman Reich’ının şu sıradaki hedefi, Avrupa kıt’asında İngiliz nüfuzunu bertaraf etmektir. Bu; asırlardan beri devam eden, Avrupa’daki devletleri birbirine karşı oynayarak yıpratma metoduna son vermenin bir şartını teşkil etmektedir. İngiltere’nin, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde askeri nüfuz kazanma yolundaki gayretleri, Alman Reich’ını, bu bölgelerde, toprak kazanma yönünde veya siyasi mahiyette herhangi bir başka maksada mâtuf olmayan önleme tedbirleri almağa mecbur kılmaktadır. Bu bakımdan Ekselâns, size, Yunan topraklarına yerleşme yolundaki İngiliz tedbirlerinin gitgide tehditkâr bir mahiyet aldığı şu … Okumaya devam et Führer Hitler’den İsmet Paşa’ya Mektup

Yahudilerde Evlenme Töreni

Yahudilikte evlilik, Tanrı’nın müdahil olduğu bir erkek ile bir kadın arasında yapılan birleşme anlaşmasının belgelenmesidir. Evliliğin tek koşulu çocuk yapmak olmamasına rağmen bu emrin yerine getirilmesi beklenir. Esas merkezi odak kadın ile erkeğin ilişkisidir. Ruhani anlamda evlilik, kadın ile erkeğin ruhlarının bir bütün olmasıdır. Bu sebeple evlenmemiş adam “tam” sayılmaz çünkü ruhu henüz tamamlanmamıştır ve yarımdır. Yahudilik ve Musevilik iç içe geçtiği için Musevilik dini Yahudilik dini olarak da adlandırılır ancak gerçekte Yahudilik ırk Musevilik ise dindir. Musevi Musa’nın izinden giden demektir. Yahudi kanunlarına göre sözlenme (şiduhin), bir kadın ile erkeğin gelecek bir tarihte evleneceklerini ve şartları belirleyen bir anlaşmadır. … Okumaya devam et Yahudilerde Evlenme Töreni