İran’da bir Türk topluluğu: Kaşkaylar

İran’da bir Türk topluluğu: Kaşkaylar

Ata binerler ve at üzerinde çok iyi silah kullanırlar. Molla rejimin tüm baskılarına rağmen Türklüklerini örf ve ananelerini unutmamışlardır. Molla rejim, Kaşkay Türklerini asla kara çarşafa sokamamışlardır!

Göç yollarında çeşitli bitkileri toplayarak solmayan ve canlı renkli boyalar yaparlar. Bu boyalarla iplerini boyar ve dünyanın en iyi halılarını dokurlar.

Nissan araba firmasının ürettiği “Nissan Gashgai” model cipleri göçebe ruhunu ve bozkırda özgürce dolaşmayı çağrıştıran bu soydaşlarımıza ithaf edildiği söylenir.

Bir Cevap Yazın