Roma İspanya’yı 200 Senede Aldı!

Başlangıçta, İberya’daki Romalılaştırma süreci yavaş işliyordu. Romalılar, atalarının İtalya yarımadasını ele geçirirken yerleştirdikleri yöntemleri izliyor, kendilerine gönüllü olarak katılmaya razı olan gruplarla antlaşmalar yapıyor, direnenleriyse fethediyorlardı. Bununla birlikte Romalıların İberya’da kontrolü tam olarak ele geçirmesi yaklaşık 200 yıl sürdü; oysa Galya’yı on yıl içinde almışlardı. İberya’nın sahip olduğu zorlu coğrafya ve yerel hükümdarlık gelenekleri Roma istilasını olağanüstü zor hale getirmişti ve bu iki yüzyıllık dönem içinde bir veya daha fazla bölgede tek bir yıl bile savaşsız geçmemişti.

William D. Phillips, Jr. Carla Rahn Phillips, İspanya’nın Kısa Tarihi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, s. 36

Bir Cevap Yazın