Türkler Yunan Kökenli mi?

Yunan denilen milletin çoğu Arnavuttur. Yunanistan sonradan Yunanlılaştırılmaya çalışılmıştır. Yunanistan Türkiye’den ayrılmadan önce Atina’nın nüfusuna bakın. Çoğunluk Türk, Arnavut, Slav ve Yahudi. Yunan nüfusu %10 civarı. Yunanistan’ın kahraman dediği (Türklere karşı ayaklanan kişiler) insanların çoğu da anadili Arnavutçadır. Karadeniz bölgesinde ise Yunanlılar değil Pontuslular yaşardı ve Pontuslular da aslen Pers (Acem-Fars-İran) kökenli insanlardır. Görselde gördüğünüz testte Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yaşayan birine DNA testi yaptırmışlar ve çıkan sonucun çoğu Yunan ve Ermeni. %1 ise Türk kökenli diyorlar. Bilerek böyle testler yapıyorlar ki Türkler Türklüğünden utansın. Ayrıca test doğru olsa bile sonuçta işgal eden taraf Türkler. Bundan gocunacak olan Türkler değil diğer ırktan olanlardır. Zorla asimile etmişiz işte. Bu da Türkün gücünü ve dölünün kuvvetini gösterir. Yine aynı şekilde test doğru olsa bile sonuçta Türkiye’de sadece Türkler yaşamıyor, başka ırktan olanlar da var. Edip Yüksel gibiler de bu testler ile masturbasyon yapıyor. Türkler melezleşince Kürtlük yükseliyor sanıyor. Böyle bir şey olması onlar için daha onur kırıcı çünkü işgal edip milletin kimyası ile oynayan Türklerdir. Onlar devşirme olmuyor da Türkler niye devşirme oluyor? İşgal eden taraf Türkler. Zorla asimile etmişiz 72 milleti. Türkseniz gurur duyun değilseniz itaat edin. Belki bu görselde anlatılan başörtülü de Türklüğe biat eden bir gayri Türktür.

Bir Cevap Yazın