Sezar (Caesar) İsminin anlamı ve Türkler

Tüm Roma imparatorlarının isimleri, Auğust dan itibaren Caesar diye başlar. Caesar ;kelime anlamı “imparator ,komutan ” demektir…Almanlar bu kelimeyi Kaiser diye telaffuz etmiştir. Ruslar ise Çar demiştir. Türkler ise Kayzer demiştir.

Caesar ,August’un babasıydı. Kendisi evlat edinmişti. Augustus tahta geçtiğinde ise unvan olarak babasının adını kullandı ve tüm İmparatorlar böylece kendisine Sezar demeye başladı. Türkler de Sezar’a Kayzer demiştir ve İkinci Mehmed Doğu Roma İmparatorluğunu yıktıktan sonra Romalı hristiyan tebaaya, bundan böyle sizin Kayzeriniz (Sezarınız) benim demiştir ve Türkler de kullandığı unvanlara bunu eklemiştir.

Türk Padişahlarının bir arada kullandığı ünvanlar şunlardır.

Kayzer: Eski Roma (Avrupa) Topraklarının hükümdarı olduklarını vurgularlar. Daha çok Kayzer-i Rum olarak kullanılır.
Sultan: Arap diyarlarının hükümdarları olduklarını vurgularlar.
Halife: Tüm Müslümanların hükümdarları olduklarını vurgularlar.
Han/Hakan: Türk olduklarını ve Asyanın da hakimi olduklarını vurgularlar.

Avrupa Kayzeri, Mısır Sultanı, İslam Halifesi ve Türk Hakanı Osmanlı Padişahları.

Bir Cevap Yazın