Kızılbaş Nedir? Kimlere Denir?

Kızılbaş adı kızıl börk giymekten gelir. Safevi askerleri kızıl börk giydiği için onlara ve onları destekleyenlere kızılbaş denmiştir. İslamdan önceki Türkler ise kızıl börkten ziyade kahverengi ve siyah börk giyer, tilki kürkünden ve koyun postlarından elbiseleri olurdu. Türkler İslam’a geçtikten sonra da Alevilik veya Sunniliği benimsememiştir . Sadece İslam’ı benimsemiştir daha sonra kendi aralarında çıkan çatışmalar neticesinde Alevi, Şii, Caferi, Sunni gibi çeşitli gruplara bölünmüştür. Şiilik ise Türkler arasında daha çok Safeviler döneminde ortaya çıkmıştır ve Safeviler de Alevi değil Şii dir. Tıpkı şu an ki İran İslam Cumhuriyeti gibi. Alevi olanlar ise Anadolu’daki bazı Türkmenlerdir. Alevilik ile Şiilik birbirinden farklıdır. Alevilik daha çok Mevleviliğe benzer ve için biraz Şamanlık ve budizm de vardır.

Bir Cevap Yazın