Moğol Ordusunun Mütevazi Beyi

Osmanlılar ve Moğollar bazı tarihçilere göre iç içe geçmiştir. Zaten eskiden günümüzdeki gibi Moğollar ve Türkler ayrı olarak kabul edilmezdi. Hülagü Han’ın Tarihçisi de Moğolları bir Türk boyu olarak görmüştür.

Nicolea Jorge Osman bey için şunu der;

“Osmanlı tarihçileri ve soy araştırmacıları büyük Moğol ordusunun küçük bir bölümünü idare eden mütevazı bey (Ataman-Osman) hakkında çok fazla bilgi sahibi değildiler.”

Osmanlı Hanedanı ve Cengiz Han (Moğol) Hanedanı Yavuz Döneminde de akraba olmuştur. Ayrıca Osmanlılar için Türk değil diyenler var. Halil İnalcık ise Osmanlı’nın saf Türk olduğunu ve Moğollar gibi soyunu Oğuz Kağan’a bağladığını söylemektedir.

Bir Cevap Yazın