Tonyukuk Türkleri Yok Olmaktan Kurtardı!

Medeni hayat demek şehirler kurup taştan evlerde yaşayıp ibadet etmek, konar göçerliği bırakmak demektir. Göktürklerin Başbuğu Bilge Kağan, Çinlilerden gördüğü üzere, artık biz de yerleşik hayata geçerek medeniyet kuralım dediği bilinmektedir. Tonyukuk’a bu konuda fikir danışır ama Tonyukuk ise şiddetle karşı çıkar. Çünkü Türklerin sayısı azdır, Çinlilerin ise çoktur. Türkler sabit bir yerde kalırsa düşman Türkleri avlar ayrıca Türkler sabit kalırsa ve din değiştirse savaşçı özelliğini kaybeder. Tengri’ye ihanet edilmemesi gerektiğini söyleyen Tonyukuk daha sonra Bilge Kağan’ı bu fikrinden vazgeçirmiştir ve tüm Türkleri yok olmaktan kurtarmıştır. Eğer Türkler o devirde yerleşik hayata geçseydi ve Buda dinine inansaydı yok olacaktı. Budizm insanlık ve merhametin ön planda tutulduğu bir dindir, Türkün savaşçı yapısına terstir. Gök Tengri İnancı ile bağdaşmaz. Şu zamana kadar pek çok Türk maalesef Tengri’yi bıraktıktan sonra asimile oldu. Çin’de, Hindistan’da, Avrupa’da, Arap Diyarlarında milyonlarca Türk eriyip gitti. Artık özümüze, aslımıza dönme vaktidir!

Bir Cevap Yazın