Rıza Nur’un Türk Olmayanlara Bakış Açısı

Bir de baktık Şeref sokağında bir de Çerkes kulübü açıldı. Derhal bir de Başkım adında bir Arnavut Kulübü türedi.Bir müddet sonra ortaya bir de Arap (cemiyet-i hayireye)si çıktı. Çerkesler, ‘Türkiye çerkes istiklali” istiyorlardı. Bir kısım makul azası (mantıklı üyeleri) bunun aleyhindeydi. (karşısındaydı). Bu sebeple kulüp iyice nemalanıp (gelişip) davasını serbestçe ortaya atamadı. Arnavutlar cesur çıktılar. İstiklal istiyor, hem de çok çalışıyorlardı. Azası hep bizim mekteplerimizden yetişmiş Arnavutlardı ki sonunda istiklali yaptılar ve hala da Arnavut hükümetini idare edenler bizim mekteplerden yetişen bu insanlardır. Nitekim Bulgar istiklalini bizim Galatadaki lise ve sair (diğer) memleketimizden yetişen bulgarlar yapmışlardır. Sonra arap istiklalini de mektepelerimizde yetiştirdiğimiz Arap gençleri yapmıştır. Şurası garip ki böyle müthiş ve mütekerrir (yineleyen) dersler varken hala Mustafa Kemal idaresi altında Türkten gayri unsurlar mekteplerimizde, hem de ekseriya hükümet parasıyla terbiye, hatta devlet parasıyla bunları Avrupa’da tahsil ettiriyorlar. Böyle ricale (yöneticilere) ya müthiş ahmak demek lazımdır, ya da hain denir. Başka türlü olamaz.

Bir Cevap Yazın