Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Programın Amacı: 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini destekleyecek mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir. Hazırlanan projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

Çalışma Alanları: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında, Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Sevgi Evlerinde, Toplum Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.

Bir Cevap Yazın