Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojisi 

Programın Amacı: Kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi sistemleri ve konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf analitik düşünme, sorun çözme, karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki Haritacılık,  Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar, Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Denizcilik ve Kıyı  Yönetimi, Savunma Uygulamaları alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin  öncelikle mekansal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Bir Cevap Yazın