Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Programın Amacı: Kamu ve özel kuruluşlara, karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve mekansal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir. Program, çalışma alanının tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsamayı ve öğrencilerine Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında uzmanlaşmayı, öğrencilerini bu alanda araştırma yapma yeteneği ile donatmayı amaçlar.

Çalışma Alanları: Bu programı tamamlayan mezunlar kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekansal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Bir Cevap Yazın