Tengrici Türklerde Töre Kutsaldır

Tengricilik, Tengri’nin etrafından oluşmuş olan ve Macaristan’dan Büyük Okyanus’a kadar olan bölgede yayılmış olan milli bir dindir. Gök Tengri’ye inanan Türklerin çağında devlet ve millet hayatı Türk töresine göre şekillenirdi. Töre, Türklerin binlerce yıllık deneyimleri oluşmuş, şaşmaz yasalardı. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan töreyi her Türk bilmek ve uygulamak ile yükümlüydü. Devletin başı olan kağan bile töreye uymazsa tahttan indirilip öldürülürdü. Çünkü Türk’ün töresi üzerinde bir güç yoktu. Oldukça sert yasaları olan töre sayesinde Türkler yüksek ahlaklı bir ulus olmuştur. Tengiricliğin en yoğun hisseldiği zamanlar Göktürkler ve Moğollar zamanıdır. Doğudan gelen budizm, batıdan gelen Hristiyanlık ve Orta Doğu’dan gelen İslam dini Tengri kültürüne ağır darbeler vurmuş ve tüm Turanlı toplulukların karakter yapısını değiştirmiştir.

Günümüzde ise bazı Türkler tekrar özüne dönmeye başlamıştır. Macaristan’da Tengriciliğe ilgi artmış, Kazakistan ve Kırgızistan’da Tengricilik ile ilgili araştırmlara yapılmaya başlandı ve Türkiye’de özellikle Turancı-Milliyetçi kitle arasında az da olsa popülerlik kazanmıştır. Ancak şu bir gerçek ki her Türkün içinde Tengriciliğe dair kalıntılar vardır. Türkler hangi dine ve hangi Tanrıya inanırsa inansın tamamen Türk Tanrısından ve Gök Tengri inancından kopamamıştır. Türkiye’de Gök Tanrı’ya iman eden en popüler iki kişi Doktor Rıza Nur ve Nihal Atsız’dır.

Bir Cevap Yazın