Kaynaklar Tükenecek Mi?

Kaynaklar Tükenecek Mi?

Yerine konuşamayacak dünyanın kaynaklarının ne kadar süre dayanacağını hiç kimse bilmemektedir. Karada ve denizde halen yeni kömür, petrol ve gaz rezervleri bulunmaktadır. Ne var ki; bu yeni rezervleri bazılarına ulaşılması güçtür ve yakıtın çıkarılması çok maliyetlidir. Yeterli miktarda uranyum (nükleer enerji istasyonlarında kullanılan yakıt) ve birkaç yüz yıl dayanabilecek kömür rezervi olduğu düşünülmektedir. Petrol ve doğalgaz rezervleri sınırlı olup bu yüz yıl içerisinde tükenebilir. Kesin olan; gelecekte bir gün fosil yakıtlarının tamamen tükeneceğidir. Bu nedenle; yerine konulabilir diğer enerji kaynaklarına yönelmek önem kazanmaktadır.

Bir Cevap Yazın