Instagram Novel (Insta Kitaplığı)

Instagram Novel 

Neredeyse internet kullanan herkes sosyal medyayı da kullanıyor. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok vb. derken milyarlarca insan her gün saatlerini sosyal medya uygulamalarında geçiriyor. Bu gerçek üzerinden hareket eden New York Halk Kütüp- hanesi kitapları sosyal medyaya taşımaya karar verdi. İnsanlar kütüphaneye gelmiyorsa biz insanların bulun- duğu yere gideriz diyerek Insta Novel adında bir pro- jeyle dünya klasiklerini Instagram’da rahatlıkla okuna- bilir formatta yeniden yayımlamaya başladı. Alice Hari- kalar Diyarında, Dönüşüm ve Tuhaf Bir Yılbaşı Öyküsü gibi kitapların yeniden tasarlandığı ve Instagram for- matında rahatlıkla okunabilir hâle getirildiği proje sa- yesinde bu kitaplar şimdiden yüzbinlerce kişi tarafın- dan okundu. Bu çalışmasıyla çeşitli inovasyon ödülle- rini de kazanan kütüphane yeni kitaplarla projeyi de- vam ettirecek. Bu gibi projeler sosyal medyadan şikâyet etmek yerine sos- yal medyayı kullanarak yeni yöntemler denemenin önemi- ni göstermesi açısından son derece kıymetli.

Ülkemiz nüfu- sunun büyük çoğunluğunun düzenli olarak sosyal medyayı kullandığı dikkate alındığında, benzer çalışmaların bizim kütüphanelerimiz tarafından da gerçekleştirilmesi faydalı olabilir. Kitaplara göz atmak için http://www.instanovels.work ad- resini ziyaret edebilir veya Instagram’dan @nypl hesabın- daki kalıcı hikâyelere bakabilirsiniz.

2 comments

  1. Bu parçadan hareketle reel vip türkçe denemesi 33. Sorunun şıklarından hangisine ukaşılabilir.

Bir Cevap Yazın