Yanardağ Püskürmeleri

Yanardağ Püskürmeleri

Magmanın yerkabuğundan yükselerek yüzeye çıkmasına yanardağ püskürmesi adı verilir. Bir yanardağ, magmanın ilk kez yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Yanardağ bir kez oluştuktan sonra yeraltından magma geldiği sürece püskürmeler devam eder. İki püskürtme sırasında onlarca, yüzlerce hatta binlerce yıl geçebilir. Yanardağlar her zaman patlama biçiminde püskürmez. Kimi zaman sessizce, yalnızca lav akıtarak püskürürler.

Bir Cevap Yazın