Yanardağın Altı

Yanardağın Altı

Magma odası ile yanardağın yüzeyi arasında kanal ya da baca olarak adlandırılan genişlemiş çatlaklar bulunur. Bunlar bir önceki patlamadan arta kalan katılaşmış magma ile doludur. Bazı yanardağlarda, magma odasından çıkan çok sayıda baca olmakla birlikte bunların hepsi yüzeye ulaşmayabilir. Bir bacanın yüzeye açılfığı yere ağız denir. Yanardağ ağızları yuvarlak ya da ince uzun biçimde olabilir. Bazı ağızlar, krater adı verilen derin çukurların içinde bulunur.
 Bir püskürme sırasında, magma, biriktiği magma odasından yüzeye çıkan bacalardam birinden geçerek, yanardağın tepesindeki ağıza ulaşır ve buradan dışarı fışkırır. Bazı durumlarda ise magma, yanardağın yamacındaki bir ağızdan çıkar.

Bir Cevap Yazın