Lazerler


Yüzey gözlemlerinde kullanılan ve elektronik uzaklık ölçümü adı verilen yöntemde, bir fay üzerinde ya da bir yanardağın yamacında yerin gösterdiği değişimlerin ölçülmesi için lazer ışınlarından yararlanılır. Bir lazer Işını, bu ışınları yayan aygıt tarafından belli bir uzaklıktaki yansıtıcıya yönlendirilir. Buradan yansıyan ışının ne kadar yol aldığı küçük bir bilgisayar yardımıyla hesaplanır. Hesaplarda lazer ışınının ölçüm aygıtından çıkışı ile yansıtıcıya varışı arasında geçen süre esas alınır. Aygıt, 1 km’lik bir uzaklık içinde yer düzeyinde oluşan 1 mm’lik bir değişimi bile saptayabilir.
Lazer ışınları, etkin fayların gözlenmesinde de kullanılır. Fay boyunca meydana gelen belli belirsiz yer hareketleri bu yolla saptanır.

Bir Cevap Yazın