Göktürkler Neden Budist Olmadı?

Göktürkler bir ara Çinlilerden etkilenerek Gök Tanrı’ya ihanet edip budist olacaktı ancak Tonyukuk’un uyarıları ile budistlikten vazgeçildi. Göktürklerin budizme geçmemesinin nedenlerini ise şöyle sıralayabiliriz

1-) Budizm dini insanlık ve miskinlik telkin eder.

2-) Budizm göçebe yaşantıya uygun bir din değildir.

3-) Budizm şehirleşmeyi getirir ve bu da sayıca az Türklerin bir yere hapseder, neticesinde ise Çinliler sayıca üstün olduğu için şehirlerde kısılıp kalan Türkleri mağlup eder.

4-) Budizm Çin Kültür Emperyalizmini yayar.

5-) Budizme geçmek Türklüğe ve Gök Tanrıya ihaneti simgeler.

Tonyukuk ise Budizm ile ilgili şunları söylemiştir:

Türkler için Budizm Dini ve ardından gelen şehirleşme ölümden başka birşey değildir. Eğer Türkler budist olursa, Çinliler Türklerden sayıca çok olduklarından, Türkleri oldukları yerde bitirirler. Budizm Dini, insanlara merhamet, insaniyet ve tevazu telkin eder. Türkler, Budist olurlarsa miskin olurlar; kahramanlıkları yok olur. Türk, savaşarak hayatını kurtarmak durumunda ve zorundadır. Budizm bizim işimize gelmez, merhamet zayıflar içindir. Türkler savaşçı olmaya mecburdur.

Büyük Göktürk Veziri Tonyukuk

Bir Cevap Yazın